Toksičnost

Rizik od toksičnosti vitamina B9 je nizak, s obzirom da je topljiv u vodi te se uklanja iz tijela urinom. Pri vrlo visokim dozama (1 000 do 2 000 μg ili većim) mogu se razviti simptomi koje obično vitamin B9 sprječava, kao što je nesanica, slabost, razdražljivost, zbunjenost i probleme s probavom (dijareja, mučnina, abdominalni grčevi) te kožne reakcije (osip). Stoga dnevni unos vitamina B9 ne bi trebala prelaziti 1 000 μg. Također, veće doze vitamina B9 uzimane kroz duže vremenske periode mogu ometati djelovanje metotreksata, lijeka koji se koristi u kemoterapiji. Dugotrajno uzimanje jednog vitamina B kompleksa može uzrokovati i poremećaje u ravnoteži ostalih vitamina B kompleksa te se upravo iz tog razloga ne preporuča uzimati samo jedan vitamin iz B kompleksa, nego sve.[1-4]

Vitamin B9 može maskirati nedostatak vitamina B12!

Uzimanje vitamina B9 u većim količinama može maskirati nedostatak vitamina B12. Nedostatak vitamina B12, koji se često ne dijagnosticira, posebno štetno utječe na stariju populaciju. Jedan od simptoma nedostatka vitamina B12 je i megaloblastična anemija, koja se ne može razlikovati od one uzrokovane nedostatkom vitamina B9. Velike doze vitamina B9 (5 mg) koje se propisuju pojedincima s nedijagnosticiranim nedostatkom vitamina B12 mogu poboljšati megaloblastičnu anemiju bez da utječu na razinu vitamina B12 (nedostatak vitamina B12). U tom slučaju, pojedinac je izložen riziku od nastanka nepovratnog neurološkog oštećenja.[1-4]

"Literatura"

1. Hathcock, J.N. (1997) Vitamins and minerals: Efficacy and safety. Am. J. Clin. Nutr. 66, 427-437.

2. National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board (1998) Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline, National Academy Press, Washington, D.C.

3. Shils, M.E.,  Moshe, S., Ross, A.C., Caballero, B., Cousins, R.J. (2005) Modern nutrition in health and disease, Lippincott Williams and Wilkins, Baltimore.

4. Butterworth, C.E., Tamura, T. (1989) Folic acid safety and toxicity: a brief review. Am. J. Clin. Nutr. 50, 353-358.