Utjecaj obrade hrane

Vitamin D lako oksidira kada je izložen toplini i svjetlu. Pri normalnim uvjetima proizvodnje i obrade sira te pasterizacije mlijeka gotovo da nema gubitaka vitamina D. Kolekalciferol (vitamin D3) je osjetljiv prilikom izlaganja svjetlu, no ne pokazuje značajnu osjetljivost na vlagu. Međutim, kada se doda hrani koja se obrađuje, dio vitamina D se gubi. Grijanjem sira se, na temperaturama od 230 °C (pizze, tjestenine, općenito hrana pečena u pećnici), u 5 minuta izgubi 25-30 % vitamina D.  Skladištenje sira na temperaturama od 4 do 29 °C, tijekom 9 mjeseci, ne pokazuje skoro nikakve gubitke vitamina D. U masnim otopinama, pri 0 °C,  biološka aktivnost vitamina D opada za 50 % kroz 3-5 godina.[1,2]

Ako želite više vitamina D sačuvati u namirnicama, čuvajte svježe namirnice u hladnjaku te čuvajte mlijeko i žitarice dalje od jakog svjetla.

Ako uzimate dodatke prehrani sa vitaminom D, čuvajte ih na sobnoj temperaturi i na suhom mjestu.

"Literatura"

1. Upreti, P., Mistry, V.V., Warthesen, J.J. (2002) Estimation and fortification of vitamin D3 in pasteurized process cheese. J. Dairy Sci. 85, 3173-3181.

2. Morris, A., Barnett, A.,  Burrows, O.J. (2004) Effect of Processing on Nutrient Content of Foods. PAHO. 37, 160-164.