Utjecaj obrade hrane

Vitamin K je relativno otporan i dobro se zadržava u većini kuhane i skladištene hrane. Zagrijavanje povrća ne uzrokuje značajne gubitke vitamina K. Čak u nekim slučajevima kuhanje može povećati mjerljivu količinu vitamina K. Pretpostavlja se da to povećanje zbog zagrijavanja može biti zbog mjesta vitamina K u povrću. Filokinoni su smješteni u kloroplastima biljne stanice, kuhanje može razoriti biljnu stanicu, (staničnu stijenku) te otpustiti dio vitamina K. Međutim nije dokazano da li otpuštanje vitamina K na ovaj način povećava biološku dostupnost vitamina K. Općenito se smatra da kuhanje ne utječe negativno na vitamin K.[1,2,3]

Komercijalna obrada voća u svrhu proizvodnje sokova uzrokuje značajan gubitak vitamina K.  Ne postoje dokazi koji bi upućivali na to da li domaća proizvodnja svježih sokova uzrokuje značajan gubitak vitamina K, no pretpostavlja se da se ipak dio, iako malen,  vitamina K gubi. Zamrzavanje hrane uzrokuje manje gubitke (ili skoro nikakve) vitamina K dok skladištenje hrane ne uzrouje gubitak vitamina K.[1,2,4,5]

"Literatura"

1. Brennan, J. G. (2006) Food processing handbook, Wiley-VCH, Weinheim.

2. Hui, Y.H. (1992) Encyclopedia of food science and technology, John Wiley and sons, New York.

3. MacRae, R., Robinson, R.K., Sadler, M.J. (1993) Encyclopaedia of food science, food technology and nutrition, Academic Press, London.

4. Gutzeit, D., Baleanu, G., Winterhalter, P. i sur. (2007) Determination of processing effects and of storage stability on vitamin K1 (Phylloquinone) in Sea Buckthorn Berries (Hippophaë rhamnoides L. ssp. rhamnoides) and related products. J. Food Sci. 72, C491-C497.

5. Henry, C.J.K, Chapman, C. (2002) The nutrition handbook for food processors, Woodhed publishing, Cambridge.