Prehrambeni aditivi

Pravilnik o prehrambenim aditivima

(NN 062/2010) ” »prehrambeni aditiv« jest svaka tvar koja se sama po sebi ne konzumira kao hrana, niti je prepoznatljiv sastojak određene hrane bez obzira na hranjivu vrijednost, a čije je dodavanje hrani namjerno zbog tehnoloških razloga u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju i ima za posljedicu, ili se može očekivati da će imati za posljedicu, da će aditiv ili njegov derivat postati izravno ili neizravno sastojak hrane,… “

KATEGORIJA ADITIVA PREMA  TEHNOLOŠKIM I FUNKCIONALNIM SVOJSTVIMA

Sladila

1. »sladila« su tvari koje se koriste za davanje slatkog okusa hrani i u stolnim sladilima;

Bojila

2. »bojila« su tvari koje daju, pojačavaju ili obnavljaju boju u hrani, a obuhvaćaju osim sintetiziranih bojila i prirodne sastojke hrane i prirodne izvore koji se obično ne uzimaju kao hrana i koji se obično ne koriste kao tipični sastojci hrane. Pripravci dobiveni iz hrane i drugih sirovina iz prirodnih izvora dobivaju se fizičkom i/ili kemijskom ekstrakcijom sa selektivnim izlučivanjem pigmenata za bojenje koji je dominantan u odnosu na sastojke hrane ili aromatske sastojke;

Konzervansi

3. »konzervansi« su tvari koje produljuju trajnost hrane štiteći je od kvarenja uzrokovanog mikroorganizmima i/ili koji štite od razvoja patogenih mikroorganizama;

Antioksidansi

4. »antioksidansi« su tvari koje priječe promijene na hrani, produljuju trajnost hrane štiteći je od kvarenja uzrokovanog oksidacijom, kao što je ranketljivost masti i promjene boje;

Nosači

5. »nosači« su tvari koje se koriste za otapanje, razrjeđivanje, raspršivanje ili druge fizičke promjene aditiva ili aroma, prehrambenih enzima, hranjivih tvari i/ili drugih tvari koje se dodaju hrani u prehrambene i fiziološke svrhe, bez mijenjanja njezine funkcije, nemaju tehnološko djelovanje a služe kako bi se olakšalo postupanje, primjenu ili uporaba istih;

Kiseline

6. »kiseline« su tvari koje povećavaju kiselost hrane i/ili mu daju kiseli okus;

Regulatori kiselosti

7. »regulatori kiselosti« su tvari koje mijenjaju ili kontroliraju kiselost ili lužnatost hrane;

Tvari za sprečavanje zgrudnjavanja

8. »tvari za sprečavanje zgrudnjavanja« su tvari koje dodatkom praškastim mješavinama ili hrani sprječavaju stvaranje većih nakupina ili gruda te održavaju sipkost;

Tvari protiv pjenjenja

9. »tvari protiv pjenjenja« su tvari koje sprečavaju ili smanjuju pjenjenje;

Tvari za povećanje volumena

10. »tvari za povećanje volumena« su tvari koje povećavaju volumen hrane bez značajnog doprinosa povećanju energetske vrijednosti;

Emulgatori

11. »emulgatori« su tvari koje omogućavaju održavanje homogene smjese dvaju ili više faza koje se inače ne mogu miješati kao što su ulje i voda u hrani;

Emulgatorske soli

12. »emulgatorske soli« su tvari koje dispergiraju bjelančevine sadržane u siru i time doprinose homogenoj razdiobi masti i drugih sastojaka;

Učvršćivači

13. »učvršćivači« su tvari koje čine ili održavaju tkivo voća ili povrća čvrstim ili hrskavim ili sudjeluju u interakciji s tvarima za želiranje kako bi tvorile ili učvrstile gel;

Pojačivači arome

14. »pojačivači arome« su tvari koje pojačavaju postojeći okus i/ili miris hrane;

Tvari za pjenjenje

15. »tvari za pjenjenje« su tvari koje omogućavaju homogeno raspršivanje plinovite faze u tekućoj ili krutoj hrani;

Tvari za želiranje

16. »tvari za želiranje« su tvari koje hrani daju teksturu stvaranjem gela;

Tvari za poliranje

17. »tvari za poliranje« (uključujući maziva) su tvari koje, kada se nanesu na vanjsku površinu hrane, daju sjajan izgled ili tvore zaštitnu oblogu;

Tvari za zadržavanje vlage

18. »tvari za zadržavanje vlage« su tvari koje sprečavaju isušivanje hrane;

Modificirani škrobovi

19. »modificirani škrobovi« su tvari dobivene putem jednog ili više kemijskih postupaka jestivih škrobova fizikalnim ili enzimatskim postupcima, a mogu biti obrađeni ili izbijeljeni kiselinom ili lužinom;

Plinovi za pakiranje

20. »plinovi za pakiranje« su plinovi drugačiji od zraka koji su uvode u spremnike prije, tijekom ili nakon stavljanja hrane u spomenuti spremnik;

Potisni plinovi

21. »potisni plinovi« su plinovi drugačiji od zraka koji potiskuju hranu iz spremnika;

Tvari za rahljenje

22. »tvari za rahljenje« su tvari ili mješavine tvari koje oslobađaju plin i time povećavaju obujam tijesta ili tekućeg tijesta;

Sekvestranti

23. »sekvestranti« su tvari koji tvore kemijske komplekse sa metalnim ionima;

Stabilizatori

24. »stabilizatori« su tvari koje omogućavaju održavanje fizikalno-kemijskog stanja hrane; stabilizatori obuhvaćaju tvari koje omogućavaju održavanje homogene raspršenosti dvaju ili više tvari koje se u hrani međusobno ne miješaju, tvari koje stabiliziraju, zadržavaju ili pojačavaju postojeću boju hrane i tvari koje povećavaju sposobnost vezanja hrane, uključujući stvaranje unakrsnih veza između bjelančevina koje omogućavaju vezivanje komada hrane u rekonstituiranoj hrani;

Zgušnjivači

25. »zgušnjivači« su tvari koje povećavaju viskoznost otopina ili hrane;

Tvari za tretiranje brašna

26. »tvari za tretiranje brašna« su tvari drugačije od emulgatora koje se dodaju brašnu ili tijestu za poboljšanje njegovih svojstava pri pečenju.