Fitoaromaterapija

Fitoterapija je medicinska disciplina koja kao izvor ljekovitih (biološki aktivnih) tvari koje utječu na ljudski organizam koristi biljke. Ljekovite biljke u nativnom obliku  i/ili njihovi fitoterapijski pripravci sadrže —farmakološki aktivne tvari koje imaju funkciju očuvanja i održavanja zdravlja, prevencije bolesti i liječenja bolesti.*

Aromaterapija je dio fitoterapije gdje se holističkim pristupom za očuvanje zdravlja, liječenje i prevenciju bolesti koriste specifični ekstrakti biljaka, prvenstveno eterična ulja. Eterična ulja su lako hlapive komponente biljaka, naglašenog mirisa odnosno olfaktornih osobina, a dobivaju se destilacijom vodenom parom i tiještenjem. U aromaterapiji se koriste i drugi tipovi mirisnih ekstrakata dobivenih ekstrakcijom, poput CO2 ekstrakata i hidrolata.*

*© Plantagea.hr 2013. Stribor Marković

Ljekovito bilje

U ljekovito bilje spadaju biljke koje sadrže farmakološki djelatne sastojke (alkaloide, glikozide, saponine, treslovine, eterična ulja, smole, sluzi i dr.) pa su prikladne za primjenu u medicini i za pripremu ljekovitih biljnih droga.

(Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža)

Biljna ulja

Ulja su proizvodi koji se dobivaju iz sjemenki ili plodova biljaka, sastoje se od triglicerida masnih kiselina, a mogu sadržavati i neznatne količine drugih lipida kao što su fosfolipidi, voskovi, neosapunjive tvari, mono- i digliceridi i slobodne masne kiseline.

Ovisno o tehnološkom postupku koji se primjenjuje u proizvodnji, ulja se razvrstavaju u sljedeće kategorije:

  1. rafinirana ulja;
  2. hladno prešana ulja;
  3. nerafinirana ulja.

Rafinirana ulja su proizvodi dobiveni postupkom rafinacije jedne ili više vrsta sirovih biljnih ulja. Hladno prešana ulja su proizvodi koji se dobivaju iz odgovarajućih sirovina, prešanjem na temperaturi do 50 °C. Može se provesti i postupak čišćenja odnosno bistrenja pranjem vodom, dekantiranjem, filtriranjem i centrifugiranjem.

Nerafinirana ulja su proizvodi koji se dobivaju iz odgovarajućih sirovina, mehaničkim postupcima, primjerice prešanjem, uz upotrebu topline. Može se provesti i postupak čišćenja odnosno bistrenja pranjem vodom, dekantiranjem, filtriranjem i centrifugiranjem.

(Pravilnik o jestivim uljima i mastima, NN 41/12)

Eterična ulja

Eterična ulja su hlapljive uljevite tvari jaka i posebna, većinom ugodna mirisa, koje se nalaze u biljkama. Po kemijskom su sastavu smjese terpena s aldehidima, esterima, alkoholima, ketonima, fenolima i drugim orgasnkim spojevima. U vodi su netopljiva ili teško topljiva, dobro se otapaju u alkoholu, benzenu, benzinu, glicerolu i kloroformu.

Dobivaju se iz biljnog materijala:

  1. prešanjem (osobito agruma)
  2. destilacijom s vodom ili s vodenom parom
  3. ekstrakcijom otapalima (eterom, alkoholom, benzenom i dr.)
  4. maceracijom s masnim uljima, mastima i voskovima.

Eterična ulja upotrebljavaju se u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, proizvodnji mirisa i medicini.

(Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža)