Impressum

Definicija hrane d.o.o. za savjetovanje, upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
Supilova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
Temeljni kapital: 20000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
OIB:89495786785
MB:02753022
Žiro račun PBZ d.d.: HR2923400091110472197
Kontakt: +385 16040832
Mail: info@definicijahrane.hr

Autorice projekta i glavne urednice:
dr.sc. Tena Niseteo, dipl.ing.preh.teh.
Karmen Matković Melki, dipl.ing.preh.teh.

Web urednica:
Ana ilić mag.nutr.

Community manager:
Ana Ilić, mag.nutr.

Stručni suradnici:
Sara Sila, mag.nutr.
Nataša Šoštarić, dipl.ing.preh.teh.
Sanja Ćosić, dipl.ing.preh.teh.
Petra Kučan, mag.nutr.
Maja Obrovac Glišić dipl.ing.preh.teh., KBC Rijeka
Diana Vukman, ing.preh.teh., Klinika za dječje bolesti Zagreb
Ana Močić Pavić, dr.med., Klinika za dječje bolesti Zagreb
Snježana Cenić Stojaković, mag. nutr.
Kristina Prevendar, dipl.ing.bioteh.

Prodaja i oglašavanje:
Tonći Matković
marketing@definicijahrane.hr

Razvoj i programiranje:
Svinaweb

Dizajn:
Ljubica Marčetić Marinović