Impressum

Definicija hrane d.o.o. za savjetovanje, upisano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
Supilova 7, 10000 Zagreb, Hrvatska
Temeljni kapital
 : 20000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
OIB:89495786785
MB:02753022
Žiro račun PBZ d.d.: HR2923400091110472197
Kontakt: +385 16040832
Mail: ured@definicijahrane.hr

Autorice projekta i glavne urednice:
Tena Niseteo dipl.ing.preh.teh.
Karmen Matković Melki dipl.ing.preh.teh.

Web urednica:
Ana Ilić mag.nutr.

Community manager:
Sanja Ćosić, dipl.ing.preh.teh.

Stručni suradnici i kolumnisti:


Nataša Šoštarić, dipl.ing.preh.teh.

Petra Kučan, mag.nutr.

Nina Penezić, mag.nutr

Maja Obrovac Glišić dipl.ing.preh.teh., KBC Rijeka
Diana Vukman, ing.preh.teh., Klinika za dječje bolesti Zagreb
Ana Močić Pavić, dr.med., Klinika za dječje bolesti Zagreb
Snježana Cenić Stojaković, mag. nutr.
Kristina Prevendar, dipl.ing.bioteh.

Prodaja i oglašavanje:
Tonći Matković
marketing@definicijahrane.hr

Razvoj i programiranje:
Svinaweb

Dizajn:
Ljubica Marčetić Marinović