Marketing

Definicija hrane je stručno popularni portal iz područja znanosti o prehrani, time idealan za oglašavanje:

  • proizvođača i distributera prehrambenih proizvoda
  • proizvođača i distributera dodataka prehrani
  • poliklinika i liječničkih ordinacija
  • restorana zdrave prehrane
  • welness centara
  • rekreacijskih i sportskih centara
  • portala srodnih i općih sadržaja

Više informacija:

Definicija hrane d.o.o., Supilova 7, HR-10 000 Zagreb

E-mail: marketing@definicijahrane.hr