Začini i ljekovito bilje

Začini su aromatične biljne tvari, u cjelini, slomljene ili u mljevenom obliku, čija je značajna funkcija začinjavanje hrane a ne prehrana . Oni su vjerni imenu te iz njih nije […]

Više

Masti i ulja

Masti su skupina prirodnih tvari koje se nalaze u svakoj biljnoj i životinjskoj stanici, osobito u masnome tkivu kopnenih životinja, morskih sisavaca i riba te u sjemenkama viših biljaka. Po […]

Više

Meso / riba / jaja

Meso je hrana životinjskog ili animalnog izvora dobivena klanjem krupne stoke (goveda, konji, mazge, mule, bivoli), sitne stoke (svinje, ovce, koze) peradi (guske, patke, kokoši, purani) i kunića ili odstrelom […]

Više

Mlijeko i mliječni proizvodi

Mlijeko je prirodni sekret mliječne žlijezde životinja iz uzgoja dobiven jednom ili više mužnji, kojem ništa nije dodano niti oduzeto. Ova definicija odnosi se na kravlje mlijeko dok je za […]

Više

Leguminoze

Leguminoze su biljke koje pripadaju skupini mahunastog povrća iz porodice lepirnjača (mahunarke), Leguminosae, u koje ubrajamo grah, grašak, soju, bob i leću (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 2014). Dragocjen su izvor proteina biljnog […]

Više

Povrće

Povrće je skupina botanički različitih jednogodišnjih i dvogodišnjih, rjeđe višegodišnjih, kulturnih biljaka, odnosno njihovih dijelova koji se koriste u prehrani ljudi. U svijetu se kao povrće upotrebljava oko 360 botaničkih […]

Više

Voće

Voće su plodovi kulturnih ili samoniklih voćaka, koji se upotrebljavaju u prehrani u svježem ili suhom stanju i u obliku prerađevina (kompoti, džemovi, marmelade, slatko, sokovi i dr.). Prema pomološkoj […]

Više

Žitarice

Žitarice su plodovi (zrnje) uzgojenih biljnih vrsta iz porodice trava (Poaceae) uključujući heljdu, pogodni za neposrednu prehranu ljudi i preradu u mlinske, pekarske, tjesteničarske i slične proizvode. Žitarice za preradu […]

Više