Karmen Matković Melki

_92A7256 copy

Rođena je 1984. godine u Splitu.  Nutricionizam je diplomirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij prehrambene tehnologije. Radi u Leptir Grupi, u nutricionističkom savjetovalištu Bioleptir pri prvom privatnom Centru za štitnjaču, Poliklinici Leptir u Zagrebu.

Edukaciju iz područja kliničke prehrane stječe 2011. godine na ESPGHAN Nutrition Summer School.

– certificirani je terapeut Metabolic balance® programa, Food Revolution (Jamie Oliver Foundation) ambasadorica za Hrvatsku, a trenutno se stručno usavršava u području fitoaromaterapije.

– autorica je mnogih znanstveno-popularnih nutricionističkih članaka i sudionica niza stručnih skupova i kongresa iz područja kliničke prehrane i nutricionizma

– predsjednica je udruge Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN) osnovane 2014. godine.

– suvlasnica je Definicija hrane d.o.o. edukativnog centra za savjetovanje u području nutricionizma i koautorica internetske nutricionističke enciklopedije www.definicijahrane.hr

U periodu od 2011. do 2013. godine obavlja rad dijetetičara u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri Referentnom centru za dječju gastroenterologiju i prehranu u sklopu međunarodne multicentrične nutricionističke studije Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN): “Pothranjenost: učestalost i učinci kod hospitalizirane djece u Europi” i “Nutrition Day” auditu procjene prehrambenog rizika u sklopu međunarodnog projekta nutritionDay.org.

 

Koju hranu volim i zašto: tvrde sireve…svih vrsta, jednostavno obožavam taj specifičan okus…u umjerenim količinama naravno :) Zašto volim to što radim: zato što cijeli dan pričam, pišem i mislim o hrani! Što me inspirira i pokreće: prava glazba u pravo vrijeme“