Masno tkivo

Masno tkivo je skladište energije, a između ostalog služi i kao zaštita unutarnjih organa. No, povećani udio masnog tkiva povećava i rizik od zdravstvenih komplikacija. Izračunajte koliki je udio masnog tkiva u Vašem organizmu!