Hrana

“Hrana je svaka tvar ili proizvod prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je konzumaciji ili se može opravdano očekivati da će ga ljudi konzumirati. “

(Zakon o hrani. Narodne novine 81/13, 14/14)

Skupine namirnica prema piramidi pravilne prehrane:

Žitarice

Voće

Povrće

Leguminoze

Masti i ulja

Meso / riba / jaja

Mlijeko i mliječni proizvodi

Začini i ljekovito bilje