Vitamin B6

Naziv vitamin B6 odnosi se na piridoksal, piridoksin, piridoksamin i njihove fosforilirane derivate. Aktivan oblik ovog vitamina, piridoksal-fosfat, ima brojne uloge u našem organizmu, većinom kao koenzim. Vitamin B6 tako sudjeluje u metabolizmu aminokiselina, lipida i glukoze, ali i u sintezi nekih važnih molekula (neuroprijenosnika, hemoglobina i nukleinskih kiselina). Također je od velike važnosti za imunološko, kardiovaskularno i neurološko zdravlje. Široko je rasprostranjen u hrani, a bolji izvori ovog vitamina su integralne žitarice, orašasti plodovi i mahunarke. Nedostatak ovog vodotopljivog vitamina nije čest i javlja se u kombinaciji s nedostatkom drugih vitamina B skupine.

Funkcije

Metabolizam

Fizikalno-kemijska svojstva

Izvori

Utjecaj obrade hrane

Nedostatak u organizmu

Toksičnost

Utjecaj na bolesti i zdravlje

Interakcije s lijekovima