Selen (Se)

Selen je element u tragovima ili mikromineral, jer nam je potreban u manjim količinama. Međutim, izuzetno je važan mineral koji je potreban za djelovanje brojnih selen-ovisnih enzima (selenoproteina). Naime, funkcija se selena u našem organizmu manifestira upravo kroz selenoproteine, koji imaju ulogu u sintezi aktivnog oblika hormona štitnjače i regulaciji staničnog ciklusa. No, najvažnije djelovanje selenoproteina jest njihovo antioksidativno djelovanje. Najbogatiji izvor selena su meso i morski plodovi, dok u biljnoj hrani koncentracije selena variraju, tj. ovise o sadržaju selena u tlu na kojem biljka raste. Nedostatak selena je rijedak, a simptomi se javljaju zbog pogoršanih funkcija antioksidativnih selenoproteina. Selen je u visokim dozama toksičan element, koji izaziva neravnotežu ostalih hranjivih tvari u organizmu, a trovanje selenom može rezultirati i smrću.

Funkcije

Metabolizam

Fizikalno-kemijska svojstva

Izvori

Nedostatak u organizmu

Toksičnost

Utjecaj na bolesti i zdravlje

Interakcije s lijekovima