Fizikalno-kemijska svojstva

Kalij je jednovalentan kemijski element s kemijskim simbolom K i atomskim brojem 19. Pripada skupini alkalijskih metala s udjelom u Zemljinoj kori od oko 2,6 %. Jedni od poznatijih njegovih spojeva su: kalijev glinenac (KAlSi3O8), kalijev tinjac ili muskovit (KF2 x 3Al2O3 x 6SiO2x H2O), kalijev klorid ili silvin (KCl), karnalit (KCl x MgCl x 6H2O), kainit (KCl x MgCl x 3H2O), langbeinit (K2SO4 x 2MgSO4) i leucit (K2O x Al2O3 x 4SiO2). Kalija ima u znatnijim količinama otopljenog u morskoj vodi, a nalazi se i sastavu Mjesečevih stijena. Kalij je srebrnkasto-bijel, sjajni metal atomske mase 39,09 gmol-1, temperature vrelišta 774,0 ºC, a tališta 63,65 ºC. Kalij je vrlo reaktivan metal, ima vrlo dobru električnu i toplinsku vodljivost, a pri sobnoj temperaturi je mekan poput voska. Nepostojan je na zraku, a s vodom reagira burno, pri čemu nastaje kalijev hidroksid. U prisutnosti vlage lako oksidira, dok zagrijavanjem uz dovoljne količine zraka izgara u superoksid (KO2), a uz nedovoljne količine zraka daje peroksid (K2O2). Lako može doći do samozapaljenja, pa se kalij mora čuvati u petroleju, a kalij i njegovi spojevi boje plamen ljubičasto. Kalijevi spojevi su većinom dobro topljivi u vodi, a glavni spojevi u vodi su akva kompleksi [K(H2O)n]+, gdje je n = 6 ili 7. Međutim, neke od kalijevih soli nisu dobro topljive u vodi, a uključuju kalijev tetrafenilborat, kalijev heksakloroplatinat i kalijev kobaltinitrit. Razrijeđene otopine kalija imaju sladak okus, dok se povećanjem koncentracije okus mijenja u gorko-slan.[1-7]

"Literatura"

1. Medić-Šarić, M., Buhač, I., Bradamante, V. (2000) Vitamini i Minerali: Istine i Predrasude, Hoffman LaRoche, Zagreb.

2. Kovačević, LJ., Žugaj, I. (1996) Kemijski elementi, Media Sci, Zagreb.

3. Filipović, I., Lipanović, S. (1995) Opća i anorganska kemija: II. Dio kemijski elementi i njihovi spojevi, Školska knjiga, Zagreb.

4. Webb, D.A. (1939) The Sodium and Potassium Content of Sea Water. J. Exp. Biol. 16, 178-183.

5. Caballero, B. (2003) Encyclopedia of food sciences and nutrition, Academic Press, London.

6. Tiecke, T.G. (2010) Properties of Potassium. Online: http://staff.science.uva.nl/~tgtiecke/PotassiumProperties.pdf.

7. Shallenberger, R. S. (1993) Taste chemistry, Chapman and Hall, London.