Vitamin D

Vitamin D (Kalciferol)

Vitamin D zauzima posebno mjesto među vitaminima jer se može sintetizirati u organizmu pomoću sunčeve svjetlosti te se unosi i hranom. Kako bi se postigao odgovarajući unosa u nedostatku endogene sinteze nije dovoljan unos vitamina D samo putem hrane jer potrebe iznose oko 50 nmol/l. Tu razliku treba nadokaditi endogenom sintezom i/ili uzimanjem vitamin D u obliku dodataka prehrani. Kod češćeg izlaganja suncu mogu se osigurati potrebne za vitaminom D bez uzimanja dodataka prehrani.

DobPotrebe za vitaminom D u nedostatku endogene sinteze (µg/dan)a
Dojenčad (0 - 4 mjeseca)10b
Djeca (1 - 15 godine)20c
Adolescenti i odrasli (15 - 65 godina)20c
Odrasli (> 65 godina)20c
Trudnice20c
Dojilje20c
a 1 µg = 40 IU vitamina D; 1 IU = 0,025 µg.
b Prosječna vrijednost dobivena suplementacijom vitamina D dojenim i nedojenim bebama za prevenciju rahitisa od 1. tjedna do kraja 1. godine života. Suplementacija vitamina D neovisna je o unosu majčinog mlijeka ili zamjenskih mliječnih formula. Prevencija se nastavlja i kroz zimske mjesece u 2. godini života (Njemačko društvo za dječju medicinu i medicinu mladih).
c Unos vitamina D kroz uobičajenim prehranu (1 do 2 μg dnevno u djece, 2 do 4 μg dnevno u adolescenata i odraslih osoba) nije dovoljni ako nije adekvatna endogena sinteza. Željeni unos 25(OH)D predstavlja njegovu koncentraciju u seruma od oko 50 nmol/l, tako da je tijelu potrebno još 20 μg dnevno. Endogenom sintezom i/ili unosom vitamin D putem dodataka prehrani organizam će dobiti zadovoljavajuće količine vitamina D, a kod češćeg izlaganja suncu nije potrebno uzimanje dodataka prehrani s vitaminom D.