Izvori

Hrana

Vitamin B12 proizvode mikroorganizmi, a glavni izvor ovog vitamina su namirnice životinjskog podrijetla. Vitamin B12 koji se nalazi u namirnicama životinjskog podrijetla potječe iz mikroorganizama koji ga sintetiziraju, a nalaze se u zemlji, vodi ili probavnom sustavu životinja. Točnije, u životnjskim namirnicama vitamin B12 se nalazi zbog prehrane životinja životinjskim tkivima, koja sadrže kobalamin, i biljnim materijalom kontaminiranog mikroorganizmima uz apsorpciju vitamina u životinjskom probavnom traktu. Sadržaj vitamina B12 u životinjskim namirnicama ovisi o sposobnosti skladištenja istog te upravo iz tog razloga namirnice životinjskog podrijetla sadrže značajno veće količine vitamina B12 nego one biljnog podrijetla. Povrće i voće ne sadrži vitamin B12, no manje količine koje se mogu naći u namirnicama biljnog podrijetla potječu od kontaminacije mikroorganizmima iz gnojiva ili, u slučaju mahunarki, od nitrofiksacijskih bakterija u kvržicama korijena. Biljna hrana, kao što su morske biljke (morska trava), alge (plavo-zelene alge), kvasac i fermentirana biljna hrana (tempeh, miso ili tofu) ne sadrže značajne količine vitamina B12.[1-6]

Izvori vitamina B12 su: meso i mesni proizvodi, jetra, perad, riba (posebno losos), škampi, školjkaši (posebno kamenice i Jakobove kapice) i jaja (posebno u žumanjku) te u nešto manjim količinama mlijeko i mliječni proizvodi (sir, jogurt).

U namirnicama životinjskog podrijetla vitamin B12 se nalazi pretežno u obliku adenozil- i  hidroksokobalamina, dok se u mlijeku i mliječnim proizvodima nalazi uz navedene i u obliku metilkobalamina. Cijanokobalamin se može naći u malim količinama u duhanu, bjelanjku, sirevima i kuhanom bakalaru, dok sulfitokobalamin u konzerviranom mesu i ribi. Biološka raspoloživost, odnosno količina apsorbiranog vitamina B12 opada s povećanjem unosa ovog vitamina. Točnije, pri unosu od 0,5 μg ili manje apsorbira se oko 70 % raspoloživog vitamina B12, dok pri unosu od 5,0 μg apsorbira se oko 26 % (2 – 50 %), a pri unosima od 10 μg oko 17 % (0 – 34 %). Pri visokim unosima, 100 μg ili više, apsorpcija opada na 1 % i višak se izlučuje urinom. Vitamin B12 koji se nalazi u ovčetini, piletini i ribi se bolje apsorbira u usporedbi s oralno uzimanom vodenom otopinom cijanokobalamina. S druge strane, vitamin B12 koji se nalazi u jajima se lošije apsorbira zbog prisutnosti posebnih proteina koji vežu vitamin B12, a koji se nalaze i u bjelanjku i žumanjku. Potrebno je napomenuti da između 5 i 30 % vitamina B12 u hrani su zapravo nekobalaminski korinoidi, a ne „pravi“ vitamin B12.[1-6] 

Dodaci prehrani i obogaćivanje hrane

Dodaci prehrani pretežno sadrže vitamin B12 u obliku cijanokobalamina, obliku koji naš organizam pretvara u aktivne oblike, metilkobalamin i 5-deoksiadenozilkobalamin. Međutim, mogu sadržavati i metilkobalamin te razne druge oblike vitamina B12. Vitamin B12 se nalazi u multivitaminskim pripravcima i pripravcima pojedinačnog vitamina raznih oblikovanja (transdermalni flasteri, sprejevi za nos, injekcije, sublingvalne tablete i pastile, gel,…). Vitamin B12, u obliku cijanokobalamina i rjeđe hidroksokobalamina, se može dati parenteralno, obično kao intramuskularna injekcija. Ovakav način uzimanja vitamina B12 se propisuje u slučaju nedostatka ovog vitamina. Vitamin B12 je također dostupan u obliku gela koji se primjenjuje intranazalno. Dosadašnja istraživanja ne nalaze značajnu razliku u apsorpciji vitamina B12 s obzirom na oblikovanje pripravka. Međutim, sposobnost organizma da apsorbira vitamin B12 je ograničena intrinzičnim faktorima, pa se tako apsorbira samo 10 μg od 500 μg oralno uzimanog vitamina B12 iz dodataka prehrani. Također, istraživanja ne nalaze značajne razlike u apsorpciji između sublingvalnih i oralnih pripravaka ovog vitamina, a injekcije i flasteri se obično primijenjuju kada postoji određeni poremećaj probavnog sustava. Vitaminom B12 se najčešće obogaćuju žitarice za doručak, kvasac, energetske pločice i energetska pića. Postoje zabune oko podrijetla vitamina B12 u prehrambenom kvascu, kojeg vegani i vegetarijanci često koriste kao izvor ovog vitamina. Naime, kvasac ne može proizvoditi vitamin B12, ali se njime može obogatiti, no ne može se osloniti na prehrambeni kvasac kao izvor ovog vitamina.[7-13]

"Literatura"

1. Grooper, S.S., Smith, J.L., Groff, J.L. (2009) Advanced nutrition and human metabolism, Wadsworth Cengage Learning, Belmont.

2. McDowell, L.R. (2000) Vitamins in animal and human nutrition, Iowa State University Press, Iowa.

3. Zempleni, J., Rucker, R.B., McCormick, D.B., Suttie, J.W. (2007) Handbook of vitamins, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton.

4. Ball, G.F.M. (2004) Vitamins: Their Role in the Human Body, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

5. Ball, G.F.M. (2006) Vitamins in foods: Analysis, Bioavailability and Stability, Taylor & Francis Group, Boca Raton.

6. Watanabe; F. (2007) Vitamin B12 Sources and Bioavailability. Exp. Biol. Med. 232, 1266-1274.

7. Sharabi, A., Cohen, E., Sulkes, J., Garty, M. (2003) Replacement therapy for vitamin B12 deficiency: comparison between the sublingual and oral route. Brit. J. Clin. Pharmacol. 56, 635–638.

8. Bolaman, Z., Kadikoylu, G., Yukselen, V., Yavasoglu, I., Barutca, S., Senturk, T. (2003) Oral versus intramuscular cobalamin treatment in megaloblastic anemia: a single-center, prospective, randomized, open-label study. Clin. Ther. 25, 3124–3134.

9. Lane, L.A., Rojas-Fernandez, C. (2002) Treatment of vitamin b(12)-deficiency anemia: oral versus parenteral therapy. Ann. Pharmacother. 36, 1268–1272.

10. Butler, C.C. i sur. (2006) Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for vitamin B12 deficiency: a systematic review of randomized controlled trials. Fam. Pract. 23, 279–285.

11. EFSA (2008) Scientific Opinion on 5’-deoxyadenosylcobalamin and methylcobalamin as sources for Vitamin B12 added as a nutritional substance in food supplements. Online:  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/815.pdf.

12. Carmel, R. (2008) How I treat cobalamin (vitamin B12) deficiency. Blood. 112, 2214-2221.

13. Martens, J.H., Barg, H., Warren, M.J., Jahn, D. (2002) Microbial production of vitamin B12. Appl. Microbiol. Biotechnol. 58, 275–285.