Toksičnost

Prema istraživanjima, biotin je netoksičan vitamin, uziman oralno ili intravenozno. Provedeno je istraživanje o mogućem toksičnom učinku biotina u oboljelih od nasljednih poremećaja metabolizma ovog vitamina. Oboljeli su uzimali oralne doze biotina od 200 mg dnevno kroz period od 6 mjeseci i nije zabilježena toksičnost biotina. Također se intravenozne doze između 10 i 20 mg kroz period od 6 mjeseci nisu pokazale toksičnima. U ljudi bez poremećaja metabolizma biotina doze od 5 mg dnevno kroz period od 2 godine se nisu pokazale toksičnima. Biotin se nije pokazao toksičan ni u slučaju davanja istog dojenčadi u obliku injekcija, u dozama do 10 mg kroz period od 6 mjeseci. Također, biotin nije pokazao toksičnost u trudnica koje su oralno uzimale ovaj vitamin u dozi od 10 mg tijekom trećeg tromjesečja trudnoće, zbog rizika da nose fetus s nedostatkom holokarboksilaze sintetaze. Razna istraživanja su pokazala da biotin nije toksilčan u dnevnim dozama od 9 mg kroz period od 4 godine, 10 mg kroz period od 15 dana, 4 mg kroz period od 3 tjedna te 2,5 mg uziman 6 do 15 mjeseci.  Biotin se koristi u prepratima za kosu i kožu, s koncentracijama od 0.0001 % do 0.6 %, koje ne pokazuju toksičnost niti ikakve nuspojave.[1-8]

Međutim, zabilježen je jedan slučaj koji pokazuje da kombinacija 10 mg biotina i 300 mg pantotenske kiseline (vitamin B5) dnevno kroz period od 2 mjeseca može uzrokovati eozinofilni pleuroperikardijalni izljev (nakupljanje tekućine oko srca i pluća). Poznato je da neki lijekovi mogu uzrokovati ovo stanje, kao što su cefalosporini, dantrolen, propiltiouracil i nitrofurantoin, ali je mehanizam djelovanja vitamina H i B5 u patologiji ovog stanja nepoznat. Ova neželjena komplikacija je primijećena u 76-ogodišnje žene te je dosada jedini poznati slučaj, a stanje oboljele se poboljšalo prestankom uzimanja tih vitamina. Autori naglašavaju da su hitno potrebna daljnja istraživanja povezanosti vitamina H i B5 s eozinofilnim pleuroperikardijalnim izljevom.[9]

Pojedinačno i dugotrajno uzimanje bilo kojeg vitamina B skupine narušava ravnotežu ostalih vitamina B skupine. Stoga se općenito ne preporuča uzimati pojedinačne vitamine B skupine, već sve vitamine te skupine.[2-4]

"Literatura"

1. Institute of Medicine (U.S.). Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes,Institute of Medicine (U.S.). Panel on Folate, Other B Vitamins, and Choline, Institute of Medicine (U.S.). Subcommittee on Upper Reference Levels of Nutrients (1998) Dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, pantothenic acid, biotin and choline, National Academy Press, Washington.

2. McDowell, L.R. (2000) Vitamins in animal and human nutrition, Iowa State University Press, Iowa.

3. Ball, G.F.M. (2004) Vitamins: Their Role in the Human Body, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

4. Grooper, S.S., Smith, J.L., Groff, J.L. (2009) Advanced nutrition and human metabolism, Wadsworth Cengage Learning, Belmont.

5. Expert Group on Vitamins and Minerals (2003) Risk Assesment: Biotin. Online: http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/evm_biotin.pdf.

6. Hatchcock, J.N. (2004) Vitamin and mineral safety. Biotin. Online: http://www.crnusa.org/safetypdfs/014CRNSafetyvitaminBiotin.pdf.

7. Fiume, M.Z., Cosmetic Ingredient Review Expert Panel (2001) Final report on the safety assessment of biotin. Int. J. Toxicol.20, 1-12.

8. Scientific Committee on Food (2001) Opinion of the Scientific Committee on Food on the tolerable upper intake level of biotin. Online: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out106_en.pdf.

9. Debourdeau, P.M., Djezzar, S., Estival, J.L. i sur. (2001) Life-threatening eosinophilic pleuropericardial effusion related to vitamins B5 and H. Ann. Pharmacother. 35, 424-426.