Mineralne tvari

DRI - Referentni prehrambeni unos - mineralne tvari
  Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies
KalcijKromBakarFluorJodŽeljezoMagnezij
Dob(mg/dan)(µg/dan)(µg/dan)(mg/dan)(µg/dan)(mg/dan)(mg/dan)
Dojenčad (mjeseci)
0-6200*0,2*200*0,01*110*0,27*30*
6-12260*5,5*220*0,5*130*1175*
Djeca (godine)
1–370011*3400,7*90780
4–8100015*4401,0*9010130
Muškarci (godine)
9–13130025*7002*1208240
14–18130035*8903*15011410
19–30100035*9004*1508400
31–50100035*9004*1508420
51–70100030*9004*1508420
> 70120030*9004*1508420
Žene (godine)
9–13130021*7002*1208240
14–18130024*8903*15015360
19–30100025*9003*15015310
31–50100025*9003*15015320
51–70120020*9003*1508320
> 70120020*9003*1508320
Trudnice (godine)
14–18130029*10003*22027400
19–30100030*10003*22027350
31–50100030*10003*22027360
Dojilje (godine)
14–18130044*13003*29010360
19–30100045*13003*2909310
31–50100045*13003*2909320
Podebljane vrijednosti predstavljaju preporučeni dnevni unos hranjivih tvari (Recommended Dietary Allowances, RDA). Zvjezdicom je označen adekvatan unos (Adequate Intakes, AI). RDA i AI se mogu koristiti kao preporuka za individualni unos. RDA predstavlja preporučeni dnevni unos hranjivih tvari koji se definira kao prosječan dnevni unos nutrijenata hranom koji zadovoljava potrebe 97-98% zdravih pojedinaca određene dobi i s obzirom na spol. Za zdravu dojenčad koja se hrani majčinim mlijekom AI predstavlja adekvatnu količinu nutrijenata. RDA je izračunat pomoću utvrđenih prosječnih potreba (Estimated Average Requirement, EAR). EAR nije moguće definirati kada nema dovoljno istraživanja koja povezuju unos različitih nutrijenata i njihovog utjecaja na zdravlje. U tom slučaju se primjenjuje AI koji je obično određen na temelju prosječnog unosa slične zdrave populacije. Unos manji od AI ne predstavlja veći rizik za pojavu zdravstvenih problema, dok unos u visini ili veći od AI trebao bi osigurati adekvatnu količinu određenog nutrijenta.
IZVOR: Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride (1997); Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline (1998) ; Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids (2000); Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Vanadium, and Zinc (2001); Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate (2005) i Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D (2011).
DRI - Referentni prehrambeni unos - mineralne tvari
  Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies
ManganMolibdenFosforSelenCinkKalijNatrijKlor
Dob(mg/dan)(µg/dan)(mg/dan)(µg/dan)(mg/dan)(g/dan)(g/dan)(g/dan)
Dojenčad (mjeseci)
0-60,003*2*100*15*2*0,4*0,12*0,18*
6-120,6*3*275*20*30,7*0,37*0,57*
Djeca (godine)
1–31,2*174602033,0*1,0*1,5*
4–81,5*225003053,8*1,2*1,9*
Muškarci (godine)
9–131,9*3412504084,5*1,5*2,3*
14–182,2*43125055114,7*1,5*2,3*
19–302,3*4570055114,7*1,5*2,3*
31–502,3*4570055114,7*1,5*2,3*
51–702,3*4570055114,7*1,3*2,0*
> 702,3*4570055114,7*1,2*1,8*
Žene (godine)
9–131,6*3412504084,5*1,5*2,3*
14–181,6*4312505594,7*1,5*2,3*
19–301,8*457005584,7*1,5*2,3*
31–501,8*457005584,7*1,5*2,3*
51–701,8*457005584,7*1,3*2,0*
> 701,8*457005584,7*1,2*1,8*
Trudnice (godine)
14–182,0*50125060124,7*1,5*2,3*
19–302,0*5070060114,7*1,5*2,3*
31–502,0*5070060114,7*1,5*2,3*
Dojilje (godine)
14–182,6*50125070135,1*1,5*2,3*
19–302,6*5070070125,1*1,5*2,3*
31–502,6*5070070125,1*1,5*2,3*
Podebljane vrijednosti predstavljaju preporučeni dnevni unos hranjivih tvari (Recommended Dietary Allowances, RDA). Zvjezdicom je označen adekvatan unos (Adequate Intakes, AI). RDA i AI se mogu koristiti kao preporuka za individualni unos. RDA predstavlja preporučeni dnevni unos hranjivih tvari koji se definira kao prosječan dnevni unos nutrijenata hranom koji zadovoljava potrebe 97-98% zdravih pojedinaca određene dobi i s obzirom na spol. Za zdravu dojenčad koja se hrani majčinim mlijekom AI predstavlja adekvatnu količinu nutrijenata. RDA je izračunat pomoću utvrđenih prosječnih potreba (Estimated Average Requirement, EAR). EAR nije moguće definirati kada nema dovoljno istraživanja koja povezuju unos različitih nutrijenata i njihovog utjecaja na zdravlje. U tom slučaju se primjenjuje AI koji je obično određen na temelju prosječnog unosa slične zdrave populacije. Unos manji od AI ne predstavlja veći rizik za pojavu zdravstvenih problema, dok unos u visini ili veći od AI trebao bi osigurati adekvatnu količinu određenog nutrijenta.
IZVOR: Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorous, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride (1997); Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline (1998) ; Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids (2000); Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Vanadium, and Zinc (2001); Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate (2005) i Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D (2011).