Leksikon pojmova

A

Abetalipoproteinemija – Rijetka bolest koja je karakterizirana lošom apsorpcijom masti

Adhezija – Međusobno privlačenje različitih tvari koje djeluje na vrlo malim udaljenostima

Akantoza nigricans – Oboljenje kože koje se karakterizira hiperpigmentacijom i hiperkeratozom na pregibnim površinama

Akloridija – Stanje potpunog prestanka proizvodnje kloridne kiseline u želucu

Aktivni transport – Prijenos tvari nasuprot kemijskom gradijentu (iz sredine s manjom u sredinu s većom koncentracijom) uz pomoć proteina prijenosika (nosača) i uz utrošak energije

Albumin – Protein krvne plazma čija je uloga transport raznih molekula te održavanje stalnog pH i osmotskog tlaka krvne plazme

Alopecija – Ćelavost, djelomičan ili potpuni gubitak kose

Ambliopija – Slabovidnost, pojava oslabljenog vida

Amfoternost – Sposobnost tvari da reagira i kao kiselina i kao baza

Anabolizam – Skup reakcija kojima se stvaraju velike, složene molekule, a zahtijevaju utrošak energije

Anemija – Stanje u kojem u krvi nema dovoljan broj eritrocita odnosno crvenih krvnih zrnaca

Angina pektoris (stenokardija) – Skup simptoma koji se očituju s bolovima različitog stupnja u prsištu, a uzrokovani su suženjem jedne ili više koronarnih arterija

Antidot – Protuotrov

Apatija – Psihičko stanje bezvoljnosti, potištenosti i ravnodušnosti

Apoptoza – Programirana smrt stanice

Artralgija – Bol u zglobovima

Ataksija – Gubitak koordinacije mišićnih pokreta

Ateroskleroza – Bolest arterija koj se karakterizira suženjem žile zbog lokalnog zadebljanja unutrašnjeg sloja stijenke koji se naziva plak ili aterom

Autofagija – Razgradnja vlastitih staničnih dijelova

Azospermija – Potpuni nedostatak živih spermatozoida u ejakulatu

B

Bilirubin – Kemijski spoj koji nastaje razgradnjom hemoglobina

Bulozna epidermoliza – Nasljedna skupina bolesti karakterizirana jakom osjetljivosti kože, koja je osjetljiva na najmanji pritisak, trljanje i dodir te vrlo lako dolazi do bolnih rana poput opeklina

Bronhodilatacija – Opuštanje mišića koji okružuju dišne puteve

Bronhokonstrikcija – Grčenje/stezanje mišića koji okružuju dišne puteve

C

Celijakija – Bolest koju karakterizira nepodnošljivost organizma na gluten

Ceramidi – Specifična skupina lipida u rožnatom sloju kože koji su najvažniji strukturni element prirodne zaštitne barijere kože

Citosol – Koloidna tekućina unutar stanice

Ciklooksigenaza – Enzim odgovoran za stvaranje tvari uključenih u upalne procese

Cistična fibroza – Nasljedna bolest koju karakterizira nepravilno funkcioniranje žlijezda

Citokini – Skupina proteina koji su važni posrednici u prijenosu informacija između različitih stanica u organizmu

Citokrom p450 – Velika skupina enzima zadužena za oksidaciju organskih spojeva

Crohnova bolest – Upalna bolest crijeva koja može zahvatiti bilo koji dio probavnog sustava od usta do anusa

D

Dehidrogenacija – Kemijska reakcija oduzimanja vodika iz kemijskih spojeva; u biokemijskim procesima vrši se uz pomoć dehidrogenaza

Dehidrogenaze – Enzimi koji sudjeluju u oksido-redukcijskim reakcijama

Demijelinizacija – Proces propadanja mijelina

Demineralizacija kostiju – Proces gubljenja mineralnih sastojaka iz kostiju

Denaturacija – Nepovratna promjena strukture proteina koja uništava njegovo prvobitno stanje, a do nje dolazi grijanjem, promjenom pH, ultraljubičastim zračenjem ili nekim drugim utjecajem

Diferencijacija – Specijalizacija stanica za visokospecifične fiziološke uloge

Difuzija – Spontano miješanje dviju ili više tvari kroz njihovu dodirnu površinu ili propusnu membranu

Dijabetes tipa 1 – Dijabetes ovisan o inzulinu; bolest uzrokovana potpunim nedostatkom inzulina

Dijabetes tipa 2 – Dijabetes neovisan o inzulinu; inzulin se izlučuje u manjim količinama ili izlučeni inzulin ne funkcionira pravilno

Dijastolički krvni tlak – Tlak koji ostaje u arterijama između otkucaja kad se srce opušta i kad se puni krvlju

Dimer – Kemijska struktura tvorena od dvije podjedinice

Diokisgenacija – Reakcija uključivanja obje molekule kisika (O2) u drugu molekulu

Disartrija – Poremećaj artikulacije govora uzrokovan neurološkim oštećenjem živaca koji inerviraju dijelove tijela (mišići grkljana, ždrijela, lica, jezika, nepca) koji sudjeluju u oblikovanju glasa

Dismenoreja – Grčeviti bolovi za vrijeme mjesečnice

Dispepsija – Stanje kojim se označava bol u gornjem dijelu probavnog sustava

Dopamin – Neuroprijenosnik koji ima ulogu u učenju, regulaciji sna, raspoloženju i pažnji

Duodenum – Prvi od tri dijela tankog crijeva, dvanaesnik

E

Edem – Nenormalno nakupljanje tekućine u unutarstaničnim i međustaničnim prostorima i tjelesnim šupljinama, zbog čega edematozna tkiva i organi postaju vlažni i nabreknu

Ekspresija gena –Proces kojim se informacija iz gena koristi za sintezu funkcionalnog produkta (proteina, RNA)

Embriogeneza – Razvoj zametka (od oplodnje do implantacije)

Emfizem – Bolest koja uništava plućne alveole (zračne prostore) i/ili najmanje bronhiole (male zračne putove) u plućima čime pluća gube elastičnost

Enantiomeri – Stereoizomeri koji se odnose kao predmet i lik u ogledalu i ujedno se ne mogu međusobno preklopiti

Endocitoza – Specifičan proces unosa makromolekula u stanicu

Enterociti – Stanice tankog crijeva

Eozinopenija – Stanje sniženog broja eozinofila

Eritem – Crvenilo kože

Ester – Nastaje reakcijom između alkohola i kiseline uz otpuštanje vode

Esteraze – Enzimi koji razgrađuju estere na alkohol i kiselinu

F

Fagocitoza – Proces unosa krutih čestica i mikroorganizama u veću stanicu

Fibroblast – Vrsta stanice koja sintetizira kolagen i sastavni je dio vezivnog tkiva

Fontanele – Neokoštani dijelovi lubanje u djece

Fotodegradacija – Razgradnja uz pomoć sunčeve svjetlosti

Fotokemijske reakcije – Reakcije koje se odvijaju pod utjecajem svjetlosti

Fotoliza – Razgradnja molekula uz pomoć sunčeve svjetlosti

Fotopretvorba – Pretvorba kemijskih tvari pod utjecjem svjetla

Fragmentacija DNA – Odvajanje ili lom DNA lanaca na manje dijelove

G

Gastritis – Upala želučane sluznice

Genetičko inženjerstvo – Skup biokemijskih postupaka koji uključuju izrezivanje cijelih gena, njihovih dijelova ili skupina gena iz DNK jednog organizma i njihovo umetanje u unaprijed određeno mjesto u DNK drugog organizma

Gingivitis – Upala desni

Glaukom – Bolest koja oštećuje vidni živac i uzrokuje gubitak vida i sljepoću, a nastaje kada se povisi tlak očne vodice (tekućine unutar oka)

Glikoprotein – Protein na koje je vezan oligosaharid (manji ugljikohidrat) s raznim funkcijama u tijelu

Glikozilacija – Proces dodavanja šećera (ugljikohidrata) na proteine

Glositis – Upala sluznice jezika

H

Habitualni abortus – Ponovljeno spontano prekidanje tri ili više uzastopne trudnoće

Hematom – Podljev krvi

Hematopoetski sustav – Sustav koji čine mjesta stvaranja, sazrijevanja i mijenjanja krvnih stanica (koštana srž, timus, slezena, limfni čvorovi)

Hematurija – Prisutnost eritrocita u mokraći

Hemoglobin – Protein u crvenim krvnim zrncima koji sadrži željezo, a služi za prijenos kisika

Hemokromatoza – Nasljedni poremećaj metabolizma željeza koji je obilježen neprimjereno visokom crijevnom apsorpcijom željeza

Hemolitička anemija – Anemija koja je karakterizirana bržim raspadom, nego stvranjem, crvenih krvnih stanica

Hemoragijski moždani udar – Moždani udar uzrokovan puknućem krvne žile

Heterodimer – Protein koji se sastoji od dva različita proteina

Hidrofobnost – Svojstvo molekula da odbija vodu

Hidroksilacija – Kemijski proces dodavanja hidroksilne skupine (-OH) na organski spoj

Hidrogenacija biljnih ulja – Proces prevođenja cis- oblika nezasićenih masnih kiselina u trans- oblike (proizvodnja margarina i ostalih krutih biljnih masnoća)

Hidrolitički enzimi – Enzimi koji kataliziraju reakciju hidrolize

Hidroliza – Razgradnja spojeva uz pomoć vode

Hilomikroni – Lipoproteini koji se sastoje od triglicerida, fosfolipida, kolesterola i proteina te služe za prijenos masti od probavnog sustava do stanica

Hiperemija – Povećana količina krvi u nekom organu

Hiperglikemija – Stanje povećane količine šećera u krvi

Hiperkalcijemija – Stanje povećane koncentracije kalcija u krvi

Hiperkalciurija – Stanje pretjeranog izlučivanja kalcija urinom

Hiperkeratoza – Zadebljanje kože

Hiperlipidemija – Stanje povišenih razina masnoća u krvi

Hiperparatiroidizam – Metabolički poremećaj karakteriziran prekomjernim lučenjem paratireoidnog hormona

Hipertelorizam – Stanje u kojem je razmak između očiju velik

Hipertenzija – Stanje u kojem je povišen tlak krvi u krvnim žilama

Hipertireoza – Stanje prekomjernog stvaranja hormona štitnjače

Hiperuricemija – Stanje povećane količine urične kiseline (mokraćne kiseline) u krvi

Hipofosfatemija – Stanje smanjene koncentracije fosfora u krvi

Hipohondrija – Oblik psihičkog poremećaja koji u oboljelog izaziva osjećaj da boluje od jedne ili mnoštva tjelesnih bolesti

Hipokalcijemija – Stanje smanjene koncentracije kalcija u krvi

Hipokalemija – Stanje snižene koncentracije kalija u krvi

Hipokloridija – Stanje smanjenog lučenja želučane kiseline

Hipokromna anemija – Anemija usljed nedostatka željeza (eritrociti su svijetlije boje)

Hipoparatiroidizam – Metabolički poremećaj krakteriziran smanjenim lučenjem paratireoidnog hormona

Hipoplazija – Urođena nerazvijenost tkiva ili organa

Hipoprotrombinemija – Stanje smanjene koncetracije protrombina u krvi

Histoplazmoza – Zarazna bolest uzrokovana gljivicom Histoplasma capsulatum koja se pojavljuje uglavnom u plućima, ali se katkada može širiti u sve dijelove tijela

Homeostaza – Održavanje stalnih uvjeta u unutrašnjoj okolini stanica

Homolitička razgradnja – Cijepanje veze pri čemu svaki C-atom zadržava po jedan elektroniz zajedničke veze; na ovaj način nastaju radikali

I

Interleukini – Skupina citokina koji posreduju u komunikaciji između različitih vrsta limfatičkih stanica, odnosno stanica obrambenog (imunosnog) sustava

Intermitentna klaudikacija – Bolovi, napetost i slabost u nogama pri hodanju zbog nedovoljne oksigenacije krvi

Intertrigo – Upala kože koja nastaje na mjestima jakoga znojenja i trljanja kože

Ishemijski moždani udar – Moždani udar uzrokovan začepljenjem krvne žile

Izoenzimi – Enzimi različitog slijeda aminokiselina (različita struktura), ali koji kataliziraju istu reakciju

Izomer – Spojevi iste molekularne mase i jednake kemijske formule, ali različitog rasporeda atoma u molekuli

Izomerizacija – Proces stvaranja izomera

J

K

Kapacitacija – Proces funkcionalnog sazrijevanja spermija

Kaposijeve lezije – Simptom Kaposijevog sarkoma, raka krvnih žila

Karboksilacija – Proces dodavanja karboksilne skupine (-COO) na molekulu

Karboksilaza – Enzim koji sudjeluje u reakcijama karboksilacije

Karotenoidi – Prirodni pigmenti raspona boje od svijetlo žute do tamno crvene

Karotenodermija – Stanje promjene boje kože, karakterizirana žutom ili narančastom kožom

Kataliza – Ubrzavanje kemijske reakcije pomoću neke tvari – katalizatora – koja se sama kemijski ne mijenja

Katarakta – Zamućenje u očnoj leći ili ovojnici očne leće koje ometa prolaz svjetla (Siva mrena)

Katabolizam – Skup biokemijskih reakcija u kojima se složeni kemijski spojevi razgrađuju u jednostavnije spojeve, oslobađajući energiju

Keratin – Strukturni protein u koži, kosi i noktima

Keratinociti – Vrsta stanica kože čija je primarna funkcija zaštita od oštećenja kože

Kernikterus – Stanje kod novoronđečadi koje nastaje kod visokih nivoa bilirubina i pri prelasku bilirubina u moždano tkivo

Kloazma (melazma) – Tamna obojenost kože (hiperpigmentacija) koja se često javlja za vrijeme trudnoće i za vrijeme menopauze

Koenzim – Molekule koje se vežu slabim vezama na enzim, a potrebne su mu za aktivnost

Konfabulacija – Miješanje mašte i stvarnosti i/ili miješanje istinitih sjećanja s lažnim

Kofaktor – Molekule potrebne za aktivaciju nekih enzima

Konformacija – Oblik koji molekula poprima u prostoru

Konjuktivitis – Upala prozirne i glatke sluznice koja prekriva unutrašnju površinu očnog kapka

Konstipacija – Stanje vrlo rijetkih, tvrdih, oskudnih i suhih stolica

Kontaktni dermatitis – Upala kože uzrokovana kontaktom kože s izrazito jakim vanjskim čimbenikom (alergenom, kemijskim ili iritirajućim tvarima)

Kontaktna urtikarija – Kožna bolest kod koje na koži izbijaju urtike, izdignute, crvenkaste ili blijede promjene različite veličine i oblika

Ksenobiotik – Svaka tvar koju nalazimo unutar organizma, a koja se obično ne proizvodi unutar organizma niti se očekuje da će unutar njega biti prisutna

Kreatin – Organski spoj koji opskrbljuje mišiće energijom

Kreatinin – Spoj nastao razgradnjom kreatina i čija je količina u organizmu uglavnom stalna, a ovisi o mišićnoj masi čovjeka

Kreatinurija – Pojačano izlučivanje kreatina

Kseroderma – Suhoća kože

Kseroftalmija – Stanje nedovoljnog lučenja suza (Sindrom suhog oka)

Kseroza – Suhoća kože ili sluznice

L

Lakteali – Specijalizirane limfne žile u crijevnim resicama koje apsorbiraju mast

Leukopenija – Leukocitopenija, naziv za smanjen broj leukocita (bijelih krvnih stanica) u krvi

Leukotrieni – Skupina molekula uključenih u alergijske i upalne odgovore te u procese bronhokonstrikcije i propusnosti žila

Limfom – Bolest koja se javlja pri nekontroliranom množenju limfocita u limfnoj žlijezdi

Lipaza – Enzim koji hidrolizira (razgrađuje) lipide (masti)

Lipofilnost – Svojstvo spojeva da se lako otapaju u mastima

Lipoksigenaze – Enzimi koji provode reakcije dioksigenacije polinezasićenih masnih kiselina

Lipoliza – Razgradnja lipida

Lipoproteini – Čestice koje se sastoje od lipida i proteina, a prenose masti kroz krvotok

M

Makularna degeneracija – Kronična bolest oka povezana sa starenjem koju obilježava istrošenost dijela oka odgovornog za centralnu vidnu oštrinu

Makularni edem – Zadebljanje i oteknuće žute pjege mrežnice koje nastaje kad se tekućina i proteinske naslage nakupe na ili ispod makule

Mejoza -Stanična dioba u kojoj se broj kromosoma u novonastalim stanicama smanjuje na polovinu u odnosu na stanicu majku (Dioba kojom se stvaraju spolne stanice)

Melanin – Pigment u koži

Melanociti – Stanice koje proizvode melanin

Melanosom – Stanični organel koji sadrži melanin

Metilna skupina – Vrsta alkilne skupine kemijske formule CH3-

Mijalgija – Bol u mišićima

Mikrocefalija – Stanje u kojem je obim glave djeteta manji u odnosu na uzrast, spol, visinu, rasu i starost

Miopatija – Bolest mišića

Mitogen – Tvar koja potiče stanice na mitozu

Monocitni kemotaktični protein-1 – Protein koji ima ulogu u usmjeravanju monocita na mjesta ozljede ili infekcije

Morfologija – Grana biologije koja proučava oblik i građu biljnih i životinjskih organizama i stanica

Multipla skleroza – Sporo napredujuća bolest središnjeg živčanog sustava koju karakteriziraju raspršene nakupine nastale zbog demijelinizacije (gubitka bijele tvari – mijelina) u mozgu i kralješničnoj moždini

Mutagenost – Sposobnost određene tvari da u stanicama živog organizma izazove stalne promjene strukture genetskog materijala (genetsku mutaciju)

N

Nefropatija – Bolest bubrega

O

Oksigenacija – Proces povećanja koncetracije otopljenog kisika

Olakšana difuzija – Prijenos tvari niz kemijski gradijent, ali pomoću molekula prijenosnika (nosača)

Oocit(a) – Jajna stanica

Osteoblasti – Stanice kostiju odgovorne za njihovu izgradnju

Osteokalcin – Protein u kostima, ovisan o vitaminu K

Osteoklasti – Stanice kostiju odgovorne za njihovu demineralizaciju

Osteopenija – Stanje smanjene mineralne gustoće kostiju

P

Parestezija – Poremećaj u osjetima na površini kože (osjet trnaca, mravinjanja, iglica, bockanja, žarenja ili pečenja)

Pasivna difuzija – Kretanje malih polarnih molekula ili plinova iz sredine s većom u sredinu s nižom koncentracijom

Pasterilizacija – Djelomična sterilizacija prehrambenih proizvoda zagrijavanjem pri temperaturama do 100 °C i naglim hlađenjem

Patogeneza – Proces nastanka bolesti

Peptidi – Spojevi koji se sastoje od nekoliko povezanih aminokiselina

Petehije – Točkasta krvarenja

Polidipsija – Stanje pojačanog osjećaja žeđi

Poliurija – Stanje pojačanog izlučivanja mokraće

Posttranslacijska modifikacija – Kemijska modifikacija proteina nakon translacije

Preeklampsija – Trudnoćom induciran povišen krvni tlak i povišeni proteini u urinu

Propagacija – Širenje, razmnožavanje

Proprioceptivni osjet – Osjet pokreta mišića i položaja dijelova tijela

Prostaciklini – Skupina molekula koje inhibiraju agregaciju trombocita i snižavaju krvni tlak opuštajući krvne žile (vazodilatacija)

Prostaglandini – Spojevi koji su važni posrednici brojnih različitih fizioloških procesa (bronhokonstrikcija/bronhodilatacija, vazokonstrikcija/vazodilatacija, inhibicija/aktivacija agregacije trombocita, …)

Proteaze – Enzimi koji razgrađuju proteine

Proteoliza – Proces razgradnje proteina

Provitamin – Tvar koja se u organizmu pretvara u vitamin (sinomin=previtamin)

Psorijaza -Kronična bolest kože, koja se karakterizira crvenim mrljama koje su prekrivene bijelim ljuskicama

Purini – Sastavni dio nukleinskih kiselina

Q

R

Reduktaza – Enzim koji sudjeluje u reakcijama redukcije spojeva

Retinol – Vitamin A u užem smislu

Retinal – Aldehid retinola, aldehid vitamina A, derivat retinola koji je bitan za vid

Retinitis pigmentosa – Nasljedno oboljenje oka koje je karakterizirano noćnim sljepilom i tunelskim vidom

Retinopatija – Bolest mrežnice oka

Rodenticid – Sredstvo za suzbijanje glodavaca

Rosacea – Kronično oboljenje kože lica koje karakterizira crvenilo koje nalikuje sunčevim opeklinama ili rumenilu koje izaziva hladnoća

S

Sarkoidoza – Upalna koju karakterizira nakupljanje T-limfocita i fagocita u zahvaćenim organima, te nestanak normalne građe tkiva

Sekundarni glasnici – Molekule koji prenose signale od receptora na površini stanice do ciljnih molekula unutar stanice

Sindrom žutih noktiju – Rijedak poremećaj limfne drenaže koji se karakterizira zadebljanim, spororastućim i žutim noktima

Sistolički krvni tlak – Tlak u arterijama kada se srce steže i otpušta krv u aortu

Stanična signlizacija – Skupina procesa prijenosa kemijskih informacija između stanica ili između različitih struktura unutar stanice

Steatoreja – Masna stolica, tj. povećana količina masti u stolici

Stereoizomeri – Spojevi koji imaju istu strukturnu formulu i isti redoslijed vezanih atoma, ali imaju različit raspored atoma u prostoru

T

Talasemija – Naslijeđeni poremećaj koji nastaje zbog neravnoteže između stvaranja jednog od četiri lanca aminokiselina koje čine hemoglobin

Teratogena tvar – Tvar koja može dovesti do oštećenja ploda

Transkripcija – Sinteza RNA molekula kao kopije dijela jednog lanca DNA (gena) odn. prepisivanje genetske informacije iz DNA u RNA

Translacija – Prevođenje DNA koda (uz pomoć RNA) u slijed aminokiselina koje tvore protein

Tromboza – Stvaranje ugruška krvi (tromba) koji može djelomično ili potpuno začepiti krvnu žilu

Tromboksani – Skupina molekula koje potiču aktivaciju novih trombocita, povećavaju agregaciju istih te imaju ulogu u vazokonstrikciji i upalnim odgovorima

U

UV indeks – Broj koji pokazuje stupanj opasnosti od UV zračenja

Ulceracija – Zagnojavanje, izbijanje čira, stvaranje čira

Ulcerozni kolitis – Kronična upalna bolest sluznice, isključivo završnog dijela debelog crijeva (rektum)

V

Vazodilatacija – Širenje krvnih žila

Vazokonstrikcija – Sužavanje krvnih žila

Vezikula – Relativno mala unutarstanična vrećica ovijena membranom koja pohranjuje ili prenosi tvari

Vibracijska bolest – Bolest uzrokovana dugotrajnim utjecajem lokalnih (npr. rad s pneumatskim čekićem) ili općih (npr. putovanje autom) vibracija na organizam

Vitameri – Članovi iste skupine vitamina s istim ili sličnim djelovanjem

W

X

Y

Z

Znak Babinskog – Karakterističan za novorođenčad;  sastoji se od istezanja nožnog palca prema gore i lepezastog širenja ostalih nožnih prstiju kada se nekim predmetom draži taban noge. Kod odraslih ljudi znak je patologije i ukazuje na neurološko oštećenje leđne moždine ili mozga