Vitamin A

Vitamin A je naziv za skupinu spojeva koji su važni za vid, rast i razvoj, reprodukciju te staničnu diferencijaciju. Uključuje retinol, retinil estere, retinal i retinsku kiselinu (vitamin A1) te 3-dehidroretinol (vitamin A2). Najbolji izvor vitamina A je ulje jetre ribe, no nalazi se u voću i povrću u obliku provitamin A karotenoida. Topljiv u mastima, a većina se skladišti u jetri. Prvi kemijski spoj koji je dobio naziv vitamin A je retinol koji se još naziva i akseroftol, antikseroftelmični vitamin i anti-infektivni vitamin. Trivijalno ime, retinol, potječe iz njegove važne uloge u vidu (retina-mrežnica oka).

Funkcije

Metabolizam

Fizikalno-kemijska svojstva

Izvori

Utjecaj obrade hrane

Nedostatak u organizmu

Toksičnost

Utjecaj na bolesti i zdravlje

Interakcije s lijekovima