Toksičnost

Stanje povećanih razina natrija u krvi naziva se hipernatremijom i ona se općenito rijetko javlja zbog pretjeranog unosa natrija, a češće zbog relativnog nedostatka slobodne vode u organizmu, kojeg često prati pogoršan mehanizam žeđi ili nedostupnost vode. Čak i malen porast koncentracija natrija u serumu rezultira snažnim osjećajem žeđi, no ako je unos vode manji od gubitka iste, razvija se hipernatremija. U stanjima visokih koncentracija natrija u krvi, voda izlazi iz stanica u krvotok, ne bi li se isti razrijedio i snizile se koncentracije natrija. Međutim, ako su našem organizmu na raspolaganju dostatne količine vode i ako su naši bubrezi zdravi, višak se natrija izlučuje urinom. Istraživanja su pokazala da se hipernatremija češće javlja u starijih osoba i osoba s poremećenim mentalnim sposobnostima.[1-8]

Klinička manifestacija hipernatremije ne mora bit jako izražena, tj. simptomi nisu izrazito specifični. Hipernatremija se može manifestirati pojavom simptoma kao što su letargija, slabost, vrtolgavica, razdražljivost, hiperrefleksija, mučnina, povraćanje, dijareja i abdominalni grčevi. Ozbiljnija hipernatremija može rezultirati oticanjem, ubrzanim radom srca, poteškoćama s disanjem, napadajima, komom, pa čak i smrću. Neurološki simptomi rezultat su skupljanja neuroloških stanica, no najizraženiji simptom hipernatremije je žeđ.[1-8]

Hipernatremija se može podijeliti na hipovolemijsku, euvolemijsku i hipervolemijsku hipernatremiju. Hipovolemijska hipernatremija je stanje smanjene ukupne količine vode i natrija, s tim da je smanjenje ukupne količine vode veće. Navedeni tip hipernatremije uzrokovan je dijarejom, povraćanjem, opekotinama, pretjeranim znojenjem, nedovoljnim unosom vode, pankreatitisom, bolestima bubrega, diureticima Henleove petlje i osmotskim diureticima (manitol, glukoza, urea). Također, uobičajem uzrok hipernatremije je i hiperglikemija koja se javlja u oboljelih od šećerne bolesti. Euvolemijska hipernatremija je stanje smanjene ukupne količine vode s gotovo normalnim razinama natrija. Uzrokovana je pretjeranim znojenjem, vrućicom, dijabetes insipidusom i primarnom hipodipsijom. Hipervolemijska hipernatremija je stanje povećanih količina natrija s normalnom ili povećanom ukupnom količinom vode. Uzrokovana je pretjeranim količinama mineralokortikoida (npr. primarni hiperaldosteronizam te Cushingov i Connov sindrom) i uzimanjem hipertoničnih tekućina (npr. morska voda). Ostali uzroci hipernatremije uključuju nedostupnost vode, pogoršan mehanizam žeđi, pogoršanu proizvodnju angiotenzina II i antidiuretičkog hormona.[1-9]

"Literatura"

1. Medić-Šarić, M., Buhač, I., Bradamante, V. (2000) Vitamini i Minerali: Istine i Predrasude, Hoffman LaRoche, Zagreb.

2. Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine (2004) Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate, National Academy Press, Washington.

3. Berdanier, C.D. (1998) Advanced Nutrition: Micronutrients, CRC Press, Boca Raton.

4. Grooper, S.S., Smith, J.L., Groff, J.L. (2009) Advanced nutrition and human metabolism, Wadsworth Cengage Learning, Belmont.

5. Adrogue, H.J., Madias, N.E. (2000) Hypernatremia. N. Engl. J. Med. 342, 1493-1499.

6. Loh, J.A., Verbalis, J.G. (2008) Disorders of water and salt metabolism associated with pituitary disease. Endocrinol. Metab. Clin. N. Am. 37, 213-234.

7. Kumar, S., Berl, T. (1998) Sodium. Lancet. 352, 220-228.

8. Kelly, J. (1998) Disorders of sodium balance. Lancet. 352, 1146-1147.

9. Ofran, Y., Lavi, D., Opher, D. i sur. (2004) Fatal voluntary salt intake resulting in the highest ever documented sodium plasma level in adults (255 mmol L−1): a disorder linked to female gender and psychiatric disorders. J. Intern. Med. 256, 525–528.