Metabolizam

Apsorpcija

Kobalamini iz hrane se prvo trebaju osloboditi iz proteina za koje su vezani. Oslobađaju se pod utjecajem želučanog proteolitičkog enzima pepsina i klorovodične kiseline koja se nalazi u želucu. Slijedi vezanje vitamina B12 za R protein, koji se nalazi u slini i želučanim sokovima. Dakle, vezanje vitamina B12 za R protein se može dogoditi i prije otpuštanja ovog vitamina s proteina. Uz navedeno, R proteini, koji se još nazivaju i kobalofilini ili haptokorini, štite vitamin B12 od djelovanja bakterija. U duodenumu, R proteini se hidroliziraju uz pomoć proteaza gušterače (tripsin) te se oslobađa slobodan kobalamin. Tada, nakon otpuštanja s R proteina, svi oblici vitamina B12 se vežu na unutarnji (intrinzični) faktor, glikoprotein kojeg sintetiziraju želučane parijetalne stanice i koji ne podliježe kataboličkom djelovanju proteaza. Naime, vezanjem vitamina B12 mijenja se konformacija unutarnjeg faktora čime se znatno povećava otpornost na proteolizu. R proteini vežu širok spektar analoga kobalamina, dok unutarnji faktor veže samo razne vitamere vitamina B12, ali ne i ostale korinoide, npr. kobamide i kobinamide. Zatim kompleks unutarnjeg faktora i kobalamina putuje iz duodenuma u ileum, gdje receptori za vitamin B12, kubilini, omogućavaju apsorpciju vitamina B12 u ileumu. Pretpostavlja se da se apsorpcija kompleksa kubilina, unutarnjeg faktora i vitamina B12 u enterocite odvija endocitozom uz pomoć receptora. Također se pretpostavlja da se poseban protein, megalin, veže na kompleks i ima ulogu u njegovom prijenosu u stanice. Unutar enterocita, vitamin B12 se otpušta s kompleksa lizosomalnom proteolizom te se veže na transkobalamin II koji ga prenosi u portalnu krv. Većina vitamina B12 se apsorbira na opisani način, no između 1 % do 3 % apsorbira se pasivnom difuzijom i to pri farmakološkim dozama, 30 g i više. Općenito se apsorbira između 11 % i 65 % ukupno unešenog vitamina B12, s tim da se smanjuje količina apsorbiranog vitamina s povećanjem količine unešenog vitamina. Također, količina apsorbiranog vitamina B12 je ograničena bojem receptora za unutarnje faktore, a manji dio inaktivnih analoga vitamina B12 apsorbira se pasivnom difuzijom.[1-10]

Transport

Poznata su tri proteina na koje se vitamina B12 veže nakon apsorpcije, a nazivaju se transkobalamin I, II i III. Transkobalamini se sintetiziraju u nekoliko tkiva, uključujući crijeva i jetru, a prenose vitamin B12 do jetre, bubrega, slezene, srce, pluća i tankog crijeva. Transkobalaminu II je primarna funkcija prijenos vitamina B12, a transkobalamin I je uključen u skladištenje ovog vitamina i onemogućuje bakterije da koriste vitamin B12. Transkobalamin III omogućuje uspješno funkcioniranje mehanizma povratka vitamina B12 iz perifernih tkiva u jetru, ali i sudjeluje u procesima rješavanja drugih korinoida bez vitaminske aktivnosti. Takvi korinoidi se izlučuju u žuč, vezani za kobalofiline, ali se ne reapsorbiraju. Metilkobalamin čini 60 % do 80 %, a adenozilkobalamin do 20 % ukupne količine kobalamina u krvi. Ostali oblici vitamina B12 koji se mogu naći u krvi su cijanokobalamin i hidroksokobalamin, a skoro svi oblici su vezani za transkobalamine. Točnije, oko 20 % kobalamina je vezano za transkobalamin II, a ostatak za transkobalamin I. Sva tkiva imaju posebne receptore za transkobalamin II, za koje se veže kompleks transkobalamin II i vitamina B12, koji onda  ulazi u stanice endocitozom. Lizosomi razgrađuju transkobalamin II čime se vitamin B12 oslobađa, u obliku hidroksokobalamina, i podliježe metaboličkim pretvorbama u aktivne oblike.[3-10]

Stanični metabolizam

Da bi bio metabolički aktivan, vitamin B12 se mora pretvoriti u svoje aktivne oblike, a pretvorba se većinom događa u jetri, ali i u bubrezima. Većina kobalamina u ljudi se javlja u dva osnovna aktivna oblika, adenozilkobalamina i metilkobalamina. Hidroksokobalamin, koji je ušao u stanice, se pretvara direktno u metilkobalamin, reakcijom metilacije, u citoplazmi ili u adenozilkobalamin u mitohondriju, dvostupanjskom reakcijom, uz pomoć flavoprotein reduktaze i adenoziltransferaze. U stanici, vitamin B12 djeluje kao kofaktor dvaju važnih metaboličkih reakcija, jedne u citosolu, a jedne u mitohondriju. U citosolnoj reakciji, vitamin B12, u obliku metilkobalamina, je potreban za folat-ovisnu metilaciju homocisteina, pri čemu nastaje metionin, uz pomoć metionin sintaze.U mitohondriju, vitamin B12 je, u obliku, 5-deoksiadenozilkobalamina (kraće, adenozilkobalamina),  potreban enzimu metilmalonil CoA mutazi. Ovaj enzim katalizira pretvorbu metilmalonil CoA u sukcinil CoA. Više se može pročitati u poglavlju „Funkcije“.[3-10]

Skladištenje

Za razliku od drugih vitamina topljivih u vodi, vitamin B12 se skladišti i može se dugo zadržati u našem organizmu. Između 2 i 5 mg ovog vitamina se skladišti u organizmu od čega oko 75 % u jetri. Manje količine vitamina su nađene u mišićima, kostima, bubrezima, srcu, mozgu i slezeni. Oblik vitamina B12 koji je najčešći je adenozilkobalamin (70 %), a  predstavlja glavni oblik skladištenja ovog vitamina. Metilkobalamin je glavni oblik vitamina B12 koji se nalazi u krvi, koji se također, uz hidroksokobalamin, skladišti, ali u manjim količinama. Prosječna količina skladištenog vitamina B12 u jetri je 1,5 mg, dok bubrezi, srce, slezena i mozak sadrže između 20 i 30 μg vitamina B12 svaki.[3-10]

Izlučivanje

Enterohepatička cirkulacija je bitan dio apsorpcije vitamina B12 i njegovog zadržavanju u organizmu. Između 0,5 i 5,0 μg vitamina B12 ulazi svakodnevno tanko crijevo preko žuči, veže se za unutarnji faktor i veći dio se reapsorbira (oko 70 %). Naime, žučni kobalofilini se hidroliziraju u duodenumu i oslobođeni se vitamin B12 veže za unutarnji faktor i (re)apsorbira u ileumu. S obzirom da unutarnji faktor specifično veže samo kobalamine, ali ne i druge vrste korinoida, reapsorbiraju se samo biološki aktivni oblici vitamina B12. Prilikom prolaska kroz bubrege, vezanje vitamina B12 za transkobalamine I i II sprječava izlučivanje ovog vitamina urinom. Općenito, vitamin B12 se izlučuje primarno fecesom, a manje urinom.[3-10]

"Literatura"

1. Halsted, C.H. (2003) Absorption of water-soluble vitamins. Curr. Opin. Gastroenterol. 19, 113–117.

2. Said, H.M., Mohammed, Z.M. (2006) Intestinal absorption of water-soluble vitamins: an update. Curr. Opin. Gastroenterol.22, 140–146.

3. Friedrich, W. (1988) Vitamins, Walter de Gruyter, Berlin.

4. McDowell, L.R. (2000) Vitamins in animal and human nutrition, Iowa State University Press, Iowa.

5. Bender, D.A. (2003) Nutritional biochemistry of the vitamins, Cambridge University Press, Cambridge.

6. Ball, G.F.M. (2004) Vitamins: Their Role in the Human Body, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

7. Ball, G.F.M. (2006) Vitamins in foods: Analysis, Bioavailability and Stability, Taylor & Francis Group, Boca Raton.

8. Zempleni, J., Rucker, R.B., McCormick, D.B., Suttie, J.W. (2007) Handbook of vitamins, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton.

9. Combs, G.F.  (2008) The vitamins: fundamental aspects in nutrition and health, Elsevier Academic Press, Burlington.

10. Grooper, S.S., Smith, J.L., Groff, J.L. (2009) Advanced nutrition and human metabolism, Wadsworth Cengage Learning, Belmont.