Vitamin B3

Vitamin B3 je naziv za skupinu spojeva koji su važni za proizvodnju energije, metabolizam masti i sintezu nukelinskih kiselina. Skupini pripadaju nikotinska kiselina i nikotinamid, koji su topljivi u vodi. Dobar izvor vitamina B3 su mahunarke, orašasti plodovi, proizvodi cjelovith žitarica, gljive te pivski kvasac. Dugotrajan nedostatak ovog vitamina u organizmu uzrokuje specifično oboljenje, pelagru. Vitamin B3 se još naziva niacin i vitamin PP (eng. Pellagra Preventing).

Funkcije

Metabolizam

Fizikalno-kemijska svojstva

Izvori

Utjecaj obrade hrane

Nedostatak u organizmu

Toksičnost

Utjecaj na bolesti i zdravlje

Interakcije s lijekovima