Vitamin D

Vitamin D je naziv za skupinu sekosteroida, prohormona, topljivih u mastima koji kontroliraju razinu kalcija i fosfora u organizmu. Dva fiziološki bitna oblika su: vitamin D2 (ergokalciferol) i vitamin D3 (kolekalciferol). Vitamin D3 se proizvodi u koži kralješnjaka nakon izlaganja ultraljubičastoj svjetlosti (UVB) sunca ili umjetnih izvora, a vitamin D koji odbijemo iz hrane, sunca ili dodataka prehrani je biološki inertan te se mora dva puta hidrolizirati da bi se aktivirao. Aktivan oblik vitamina D se zove kalcitriol (1,25-dihidroksikolekalciferol). Vitamin D se još naziva i antirahitični vitamin te vitamin sunca. Pri optimalnim uvjetima naša koža sintetizira 10,000-20,000 IU vitamina D (kolekalciferola) u 30 minuta.

 

Funkcije

Metabolizam

Fizikalno-kemijska svojstva

Izvori

Utjecaj obrade hrane

Nedostatak u organizmu

Toksičnost

Utjecaj na bolesti i zdravlje

Interakcije s lijekovima