Utjecaj na bolesti i zdravlje

Dijabetes tipa 2

Nedostatak kroma ometa sposobnost našeg organizma da pravilno rabi glukozu i povećava potrebu za inzulinom. Također, pokazalo se da osobe oboljele od dijabetesa tipa 2 brže gube krom urinom, pa su stoga i započela istraživanja o utjecaju kroma na dijabetes tipa 2. Dijabetes tipa 2 je bolest u kojoj naš organizam ne može učinkovito koristiti inzulin, koji je izuzetno važan, jer omogućava ulazak glukoze u većinu stanica, gdje se ona koristi za proizvodnju energije, skladišti se u jetri i mišićima u obliku glikogena ili, ako je ima previše, pretvara se u masti. Otpornost na djelovanje inzulina rezultira povišenim razinamam glukoze u krvi, tj. hiperglikemijom. Provedena istraživanja su proučavala učinak kroma na tri markera dijabetesa u krvi, točnije, istraživao se učinak kroma na razine glukoze, inzulina i glikoziliranog hemoglobina (hemoglobina A1C) u krvi. Većina istraživanja pokazuje da krom nema učinak na razine glukoze ili inzulina u osoba koje nisu oboljele od dijabetesa, a navedene razine nisu bile snižene ni u osoba koje su oboljele od dijabetesa. Međutim, jedno istraživanje je našlo povezanost 200 do 1 000 μg kroma na dan sa smanjenjem razina glukoze i inzulina u krvi. Pokazalo se da su, nakon četiri mjeseca, razine glukoze u krvi bile smanjene za 15 do 19 % u osoba koje su uzimale 1 000 μg kroma na dan. Također, pokazalo se da se razina glukoze značajno ne mijenja prilikom uzimnja kroma u dnevnim dozama od 200 μg, dok su razine inzulina bile smanjene prilikom uzimanja i 200 μg i 1 000 μg kroma na dan. Razine hemoglobina A1C, što je mjera dugotrajne kontrole razina glukoze, također su bile smanjene, posebno u slučaju uzimanja 1 000 μg kroma na dan. Većina istraživanja pokazuje da krom može pomoći u slučaju pogoršane tolerancije na glukozu, stanja između normalne kontrole glukoze u krvi i razvijene šećerne bolesti, a jedno istrživanje je proučavalo učinak kombinacije kromova pikolinata i biotina na metabolizam glukoze te je nađeno da navedena kombinacija može pozitivno utjecati na kontrolu glukoze u krvi. Oblik kroma koji se najčešće koristi u istraživanjima jest kromov pikolinat, koji ima veću biološku rspoloživost nego drugi oblici. Međutim, u dodacima prehrani nalazi se i poseban oblik kroma, kromov polinikotinat, posebno dizajniran u svrhu popravljanja poremećaja u ravnoteži metabolizma glukoze. Sigurnost ovog oblika kroma je upitna te su daljnja istraživanja učinka kromova polinikotinata na razinu glukoze u krvi, ali i njegove sigurnosti, prijeko potrebna. Smatra se da krom nema učinka na metabolizam glukoze u zdravih ljudi, dok u oboljelih od dijbetesa može imati blaži pozitivan učinak. Nužna su daljnja istraživanja koja bi bila opširnija i kontroliranija. S druge strane, pojedina istraživanja pokazuju da bi krom imao manji pozitivan učinak na trudnički dijabetes, koji se javlja u 2 % trudnica, obično u drugom ili trećem tromjesečju. Naime, doze se kromova pikolinata od 4 μg po kilogramu tjelesne težine, kroz period od četiri tjedna, mogu povezati sa smanjenim razina glukoze i inzulina u žena oboljelih od trudničkog dijbetesa.[1-15]

Kardiovaskularne bolesti

S obzirom da bi krom mogao utjecati na metabolizam glukoze, proučavao se i njegov utjecaj na metabolizam lipida i posljedično rizik od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, takva istraživanja daju oprečne rezultate. Naime, pojedina istraživanja pronalaze povezanost kroma (150 do 1 000 μg na dan) i smanjenja razina ukupnog kolesterola, LDL („lošeg“) kolesterola i triglicerida te povezansot kroma i povećanja HDL („dobrog“) kolesterola, dok druga ne nalaze ikakvu povezanost. No, ipak se smatra da bi osobama s nedovoljnim unosom kroma iz hrane, dodatan unos kroma pomogao u poboljšanju razina lipida u organizmu. Također, pokazalo se da kombinacija kroma i ekstrakta sjemenki grožđa može pomoći u smanjenju lošeg kolesterola, dok se kombinacija kroma i beta-blokatora povezuje s povećanjem razina dobrog kolesterola.[1,2,16-25]

Tjelesna težina i mišićna masa

Brojni dodaci prehrani s kromom se reklamiraju kao sredstva za smanjenje tjelesne mase i povećanje mišićne mase. Pokazalo se da se kromov pikolint može povezati sa smanjenjem tjelesne težine za 1,1 kg, što nije klinički važno smanjenje. Također, kromov se pikolinat povezuje sa smanjenjem dobitka na težini u osoba koje su oboljele od dijabetesa i uzimaju lijekove iz skupine sulfonilureje. Pojedina istraživanja nalaze povezanost kromova pikolinata i lakšeg gubitka tjelesne težine u usporedbi s placebom, no, razlike su bile gotovo zanemarive i upitne kliničke važnosti. Naime, istraživanja pokazuju da dnevne doze kroma od 200 do 1 000 μg, u obliku kromova pikolinata, ne utječu na tjelesnu masu. Također, dnevne se doze kroma od 900 μg, koju su uzimale umjereno pretile osobe, i dnevne doze od 500 μg, koju su uzimali sportaši, nisu mogle povezati s gubitkom tjelesne mase ili s povećanjem mišićne mase. Većina je istraživanja provedena na manjem broju ispitanika, a bila su i kratkotrajna, što zapravo znači da su potrebna daljnja istraživanja o mogućem utjecaju kroma na tjelesnu težinu. Potrebno je naglasiti da većina istraživanja ne pronalazi značajniju povezanost kroma i gubitka tjelesne težine.[1,2,7,14,15,25-30]

"Literatura"

1. Kroner, Z. (2011) Vitamins and Minerals, Greenwood, Santa Barbara.

2. DiSilvestro, R. (2005) Handbook of Minerals As Nutritional Supplements, CRC Press, Boca Raton.

3. Broadhurst, C.L., Domenico, P. (2006) Clinical studies on chromium picolinate supplementation in diabetes mellitus–a review. Diabetes Technol. Ther. 8, 677-687.

4. Anderson, R.A., Cheng, N., Bryden, N.A. i sur. (1997) Elevated intakes of supplemental chromium improve glucose and insulin variables in individuals with type 2 diabetes. Diabetes. 46, 1786-1791.

5. Mertz, W. (1993) Chromium in human nutrition: a review. J. Nutr. 123, 626-633.

6. Althuis, M.D., Jordan, N.E., Ludington, E.A., Wittes, J.T. (2002) Glucose and insulin responses to dietary chromium supplements: a meta-analysis. Am. J. Clin. Nutr. 76, 148-155.

7. Cefalu, W.T., Hu, F.B. (2004) Role of chromium in human health and in diabetes. Diabetes Care. 27, 2741-2751.

8. Gunton, J.E., Cheung, N.W., Hitchman, R. i sur. (2005) Chromium supplementation does not improve glucose tolerance, insulin sensitivity, or lipid profile: a randomized, placebo-controlled, double-blind trial of supplementation in subjects with impaired glucose tolerance. Diabetes Care. 28, 712–713.

9. Singer, G.M., Geohas, J. (2006) The effect of chromium picolinate and biotin supplementation on glycemic control in poorly controlled patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized trial. Diabetes Technol. Ther. 8, 636–643.

10. Balk, E.M., Tatsioni, A., Lichtenstein, A.H. i sur. (2007) Effect of chromium supplementation on glucose metabolism and lipids: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care. 30, 2154–2163.

11. Morris, B.W., MacNeil, S., Hardisty, C.A. i sur. (1999) Chromium homeostasis in patients with type II (NIDDM) diabetes. J. Trace Elem. Med. Biol. 13, 57-61.

12. Jovanovic-Peterson, L., Peterson, C.M. (1996) Vitamin and mineral deficiencies which may predispose to glucose intolerance of pregnancy. J. Am. Coll. Nutr. 15, 14-20.

13. Gunton, J.E., Hams, G., Hitchman, R., McElduff, A. (2001) Serum chromium does not predict glucose tolerance in late pregnancy. Am. J. Clin. Nutr. 73, 99-104.

14. Lukaski, H.C. (1999) Chromium as a supplement. Annu. Rev. Nutr. 19, 279-302.

15. Kobla, H.V., Volpe, S.L. (2000) Chromium, exercise, and body composition. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 40, 291-308.

16. Mertz, W. (1969) Chromium occurrence and function in biological systems. Physiol. Rev. 49, 163-239.

17. Lukaski, H.C. (1999) Chromium as a supplement. Ann. Rev. Nutr. 19, 279-302.

18. Roeback, J.R., Hla, K.M., Chambless, L.E., Fletcher, R.H. (1991) Effects of chromium supplementation on serum high-density lipoprotein cholesterol levels in men taking beta-blockers. A randomized, controlled trial. Ann. Intern. Med. 115, 917-924.

19. Abraham, A.S., Brooks, B.A., Eylath, U. (1992) The effects of chromium supplementation on serum glucose and lipids in patients with and without non-insulin-dependent diabetes. Metabolism. 41, 768-771.

20. Hermann, J., Arquitt, A. (1994) Effect of chromium supplementation on plasma lipids, apolipoproteins, and glucose in elderly subjects. Nutr. Res. 14, 671-674.

21. Uusitupa, M.I., Mykkanen, L., Siitonen, O. i sur. (1992) Chromium supplementation in impaired glucose tolerance of elderly: effects on blood glucose, plasma insulin, C-peptide and lipid levels. Br. J. Nutr. 68, 209-216.

22. Riales, R., Albrink, M.J. (1981) Effect of chromium chloride supplementation on glucose tolerance and serum lipids including high-density lipoprotein of adult men. Am. J. Clin. Nutr. 34, 2670-268.

23. Anderson, R.A., Polansky, M.M., Bryden, N.A. i sur. (1983) Chromium supplementation of human subjects: effects on glucose, insulin, and lipid variables. Metabolism. 32, 894-899.

24. Potter, J.F., Levin, P., Anderson, R.A. i sur. (1985) Glucose metabolism in glucose-intolerant older people during chromium supplementation. Metabolism. 34, 199-204.

25. Uusitupa, M.I., Kumpulainen, J.T., Voutilainen, E. i sur. (1983) Effect of inorganic chromium supplementation on glucose tolerance, insulin response, and serum lipids in noninsulin-dependent diabetics. Am. J. Clin. Nutr. 38, 404-410.

26. Volpe, S.L., Huang, H.W., Larpadisorn, K., Lesser, I.I. (2001) Effect of chromium supplementation and exercise on body composition, resting metabolic rate and selected biochemical parameters in moderately obese women following an exercise program. J. Am. Coll. Nutr. 20, 293-306.

27. Vincent, J.B. (2003) The potential value and toxicity of chromium picolinate as a nutritional supplement, weight loss agent and muscle development agent. Sports Med. 33, 213-230.

28. Pittler, M.H., Stevinson, C., Ernst, E. (2003) Chromium picolinate for reducing body weight: meta-analysis of randomized trials. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 27, 522-529.

29. Martin, J., Wang, Z.Q., Zhang, X.H. i sur. (2006) Chromium picolinate supplementation attenuates body weight gain and increases insulin sensitivity in subjects with type 2 diabetes. Diabetes Care. 29, 1826-1832.

30. Anderson, R.A. (1998) Effects of chromium on body composition and weight loss. Nutr. Rev. 56, 266-270.