USDA reference

Prehrambene smjernice (USDA reference) su zajednički projekt  Ministarstva poljoprivrede SAD-a (Department of Agriculture – USDA) i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi(Department of Health and Human Services – HHS). One pružaju validirane preporuke za dnevne unose hranjivih tvari i energije prema dobnim/spolnim i specifičnim skupinama.Preporuke izDietary Guidelines for Americans” namijenjene su populacijijsim skupinama udobi od 2 i više godina, uključujući i one s povećanim rizikom od kroničnih bolesti.

Prehrambene smjernice iz 2010 su 7., recentno izdanje još od prve objave iz 1980 godine.

U pripremi je 8. izdanje koje će biti objavljeno 2015 godine. Više na: http://www.health.gov/dietaryguidelines/

Energija

Makronutrijenti i voda

Vitamini

Mineralne tvari