Toksičnost

Simptomi hipervitaminoze E: grčevi u želucu, dijareja, umor, dvostruki i zamagljen vid, slabost mišića, mučnina, glavobolja, osip,  modrice i krvarenje.[1,2]

Kada se vitamin E dobiva isključivo hranom, ne postoje dokumentirana istraživanja o njegovoj toksičnosti. Međutim, dodaci prehrani sa vitaminom E uzimani u većim dozama (3200 IU) pokazuju manju toksičnost, odnosno pojavljuju se gore navedeni simptomi.[1,2,3]

Postoji zabrinutost znanstvenika o mogućoj vezi vitamina E i njegovog utjecaja na zgrušavanje krvi, a time i na povećanje rizika od hemoragijskog moždanog udara. Vitmin E utječe n zgrušavanje krvi samo kada nedostaje vitamina K, a istraživanja pokazuju da doze od 300 do 800 IU dnevno povećavaju rizik od hemoragijskog moždanog udara, ali smanjuju rizik od ishemijskog moždanog udara.[2,3,4]

Istraživanja pokazuju da vitamin E u dozama od 800 IU – 1000 IU dnevno ne utječe na razinu glukoze, lipoproteina i bilirubina u krvi niti na metaboličke funkcije bubrega i jetre te na broj crvenih krvnih zrnca i faktore zgrušavanja. Također, daljnja istraživanja su pokazala da ne utječe ni na koncentraciju hormona štitnjače, kreatinina, albumina i hemoglobina. Testiranja teratogenosti, mutagenosti i reproduktivne toksičnosti vitamina E su se također pokazale negativnima. Kliničke nuspojave topikalno primijenjenog vitamina E su rijetke, a lokalni i generalizirani kontaktni dermatitis, kontaktna urtikarija i eritema multiforme su neke od njih.[4,5,6,7]

Postoji zabrinutost oko dugotrajnog uzimanja vitamina E (2000 IU) i rizika od povećane ukupne smrtnosti. Međutim, detaljnijim istraživanjima nije se našla takva povezanost i smatra se da je vitamin E u dozama od 800 IU dnevno siguran i da ne postoji rizik za zdravlje.[3,6,8]

Istraživanja na životinjama su pokazala da pri vrlo visokim dozama, vitamin E može djelovati kao antagonist drugim vitaminima topljivim u mastima. Točnije, djeluje negativno na mineralizaciju kostiju (vitamin D), smanjuje jetrene zalihe vitamina A i uzrokuje koagulopatije (vitamin K).[9]

Posebna upozorenja

Angioplastika – Preporuča se izbjegavati uzimanje vitamina E i drugih antioksidansa (β-karoten, vitamin C) prije ili poslije angioplastike, bez nadzora liječnika, jer je moguće da ti vitamini (antioksidansi) ometaju liječenje.[10]

Nedostatak vitamina K – Vitamin E pogoršava poremećaje grušanja krvi uzrokovane nedostatkom vitamina K. Ako već postoji nedostatak vitamina K u organizmu, vitamin E može ometati proces zgrušvanja krvi te dodatno produžiti vrijeme zgrušavanja i uzrokovti krvarenja.[2,4,5]

Rak glave i vrata – U dozama većim od  400 IU na dan pretpostavlja se da vitamin E povećava šanse razvoja i povratka raka glave i vrata.[11]

Operacije – Pojedina istraživanja pokazuju da veće doze vitamina E povećavaju rizik od krvarenja tijekom i nakon operacija. Preporuča se prestati uzimati vitamin E najmanje 2 tjedna prije operacije (optimalno bi bilo mjesec dana). Međutim, u dozama od 200 do 300 IU na dan pomaže pri oporavku od operacija tako što neutralizira stvaranje slobodnih radikala.[12]

Retinitis pigmentosa – Vitamin E može pogoršati stanje nazvano retinitis pigmentosa; sintetički vitamin E u dozama od 400 IU ubrzava gubitak vida u oboljelih od ove bolesti. Međutim, manje doze vitamina E nemaju takav učinak.[

"Literatura"

1. Hui, Y.H. (1991) Encyclopedia of food science and technology. John Wiley and sons, Inc., New York.

2. Meydani, S.N., Meydani, M., Blumberg, J.B., Leka, L.S., Pedrosa, M., Diamond, R., Schaefer, E.J. (1998) Assessment of the safety of supplementation with different amounts of vitamin E in healthy older adults. Am. J. Clin. Nutr. 68, 311–318.

3. Bendich, A., Machlin, L.J. (1988) Safety of oral intake of vitamin E. Am. J. Clin. Nutr. 48, 612-619.

4. Diplock, A.T. (1995) Safety of antioxidant vitamins and beta-carotene. Am. J. Clin. Nutr. 62, 1510S-1516S.

5. Bjelakovic, G., Nikolova, D., Gluud, L.L., Simonetti, R.G., Gluud C. (2007) Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA. 297, 842-857.

6. Hathcock, J.N., Azzi, A., Blumberg, J., Bray, T., Dickinson, A., Frei B. i sur. (2005) Vitamins E and C are safe across a broad range of intakes. Am. J. Clin. Nutr. 81, 367-345.

7. Pehr, K., Forsey, R.R. (1993) Why don’t we use vitamin E in dermatology? Can. Med. Assoc. J.149, 1247- 1253.

8. Miller, E.R., Pastor-Barriuso, R., Dalal, D., Riemersma, R.A., Appel, L.J., Guallar, E. (2005) Meta-analysis: high-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. Ann. Intern. Med. 142, 37-46.

9. Expert group on vitamins and minerals (2002) Review of vitamin E – Revised version. Online: http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/evm-00-13r.pdf.

10. Ferns, G.A., Forster, L.A., Williams, J.C., Tull, S.P., Verma, P.K., Starkey, B., Gershlick, A.H. (2000) Effect of vitamin E supplementation on circulating cell adhesion molecules pre- and post-coronary angioplasty. Ann. Clin. Biochem. 37, 649-654.

11. Bairati, I., Meyer, F., Gelinas, M. i sur. (2005) A Randomized Trial of Antioxidant Vitamins to Prevent Second Primary Cancers in Head and Neck Cancer Patients. J. Natl. Cancer Inst. 97, 481-488.

12. Marsh, S.A., Coombes, J.S. (2006) Vitamin E and a-Lipoic Acid Supplementation Increase Bleeding Tendency via an Intrinsic Coagulation Pathway. Clin. Appl. Thromb. Hemost. 12, 169-173.

13. Berson, E.L., Rosner, B., Sandberg, M.A. i sur. (1993) A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol. 111, 761-772.