Vitamin B9

Vitamin B9 je naziv za skupinu od dva spoja koji su topljivi u vodi, a važni su za proizvodnju energije, metabolizam aminokiselina i nukelinskih kiselina. Skupini pripadaju folna kiselina, koja je sastavni dio dodataka prehrani i folat, oblik vitamina B9 koji se pojavljuje u hrani. Dobar izvor vitamina B9 su mahunarke, špinat, prokulica te pivski kvasac. Nedostatak vitamina B9 uzrokuje megaloblastičnu (makrocitnu) anemiju, a od posebne je važnosti u trudnoći. Naime, njegov manjak izaziva oštećenja neuralne cijevi u novorođenčeta.

Funkcije

Metabolizam

Fizikalno-kemijska svojstva

Izvori

Utjecaj obrade hrane

Nedostatak u organizmu

Toksičnost

Utjecaj na bolesti i zdravlje

Interakcije s lijekovima