Izvori

Hrana

Najveći dio vitamina K iz hrane dobivamo od filokinona, oko 90 %. Unutar 90 % više od pola dobivamo iz povrća, posebno zelenog lisnatog povrća.[1,2]

Izvori vitamina K su: cvjetača, špinat, kelj, blitva, mahune, šparoge, grašak, zeleni čaj, brokula, kupus i mrkve. Neko voće, kao što je avokado, kiwi i grejp je bogato vitaminom K. Ulje soje i maslinovo ulje sadrže vitamin K, no hidrogenacijom biljnih ulja se smanjuje aposrpcija, a time i biološki učinak vitamina K. Budući da je vitamin K topljiv u mastima, njegova količina povećva se smnjenjem udejla vode u namirnici. Na primjer, pasirana rajčica ima više vitamina K nego svježa rajčica.[1,2,3]

Menakinon-4 i menakinon-7 (vitamin K2) se nalaze u mesu, jajima i mliječnim proizvodima. MK-4 se sintetizira u životinjskim tkivima, dok MK-7 sintetiziraju isključivo bakterije tijekom fermentacije (kvasaci ne sintetiziraju menakinone). Fermentacija hrane pogoduje povećanju količine vitamina K. “Natto” je hrana od fermentirane soje, a tako se naziva jer bakerijaBacillus natto pretvara vitamin K1 u K2, koja se često koristi u fermentaciji hrani od soje. Također, neki sirevi se fermentiraju uz pomoć propionskih bakterija koje proizvode velike količine MK-9 i sir fermentiran ovim bakterijama je bogat vitaminom K. Švicarski Emmental i norveški  Jarlsberg sir su primjeri sireva nastalih fermentacijom sa propionskim bakterijama.[1,2,3,4]

Crijevne bakterije

Crijevna mikroflora sintetizira vitamin K, tj. menakinone u debelom crijevu. Oblici vitamina K koji se proizvode su MK-6 (Eubacterium lentum), MK-7 (Veillonella sp.), MK-8 (Enterobactersp.), MK-9 (Enterococcus sp.), MK-10, MK-11 i MK-12 (Bacteroides fragilis, Bacteroides vulgatus).[5,6]

Menakinon potječe iz puta sinteze šikimata. Kinonska jezrga potječe od korizmata dok prenilni pobočni lanac od prenil fosfata, a metilne skupine od S-adenozilmetionina. Biosinteza menakinona treba 2-ketoglutarat i kofaktore ATP, koenzim A i tiamin pirofosfat. Prenilni pobočni lanac se dodaje u zadnjim koracima sinteze, tako što se gubi karboksilna skupina dok je zadnji korak C-metilacija. U tim bakterijama, menakinon je bitan za anaerobnu respiraciju (anaerobno disanje). Menakinon prenosi dva elektrona između dvije manje molekule. Male molekule koje imaju višak elektrona (elektron donori) kao što je laktat, formijat ili NADH će uz pomoć enzima prenijeti dva elektrona na menakinon. Menakinon će, uz pomoć drugog enzima, prenijeti te elektrone na oksidans, kao što je funarat ili nitrat (elektron akceptor). Dodavanje dva eletrona na fumarat odnosno nitrat, pretvara te molekule u sukcinat odnosno nitrit. Neke od tih reakcija stvaraju stanični izvor energije, ATP. Kod anaerobne krajnji akceptor elektrona je fumarat ili nitrat, dok kod aerobne respiracije kisik.[1,2,5,6]

Dodaci prehrani i obogaćivanje hrane

Dodaci prehrani sadrže filokinone i menakinone te razne kombinacije istih. Dostupni su u obliku tableta, kapsula i u tekućim oblicima. Često se koriste preparati menadiol-natrij-fosfata i menadion-natrij-bisulfita. Vitamin K3 nije dopušten za korištenje u dodacima prehrani zbog svoje dokazane toksičnosti.[7]

"Literatura"

1. Hui, Y.H. (1992) Encyclopedia of food science and technology, John Wiley and sons, New York.

2. MacRae, R., Robinson, R.K., Sadler, M.J. (1993) Encyclopaedia of food science, food technology and nutrition, Academic Press, London.

3. Shearer, M.J., Bach, A., Kohlmeier, M. (1996) Chemistry, Nutritional Sources, Tissue Distribution and Metabolism of Vitamin K with Special Reference to Bone Health. J. Nutr. 126, 1181S-1186S.

4. Ikeda, Y., Iki., M., Morita, A., Kajita, E., Kagamimori, S., Kagawa, Y., Yoneshima, H (2006) Intake of fermented soybeans, natto, is associated with reduced bone loss in postmenopausal women: Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) Study. J. Nutr. 136, 1323–1328.

5. Shearer, M.J., Newman, P. (2008) Metabolism and cell biology of vitamin K. Thromb. Haemost. 100, 530-547.

6. Bentley, R., Meganathan, R. (1982) Biosynthesis of Vitamin K (Menaquinone) in Bacteria.Microbiol. Rev. 46, 241-280.

7. Schurgers, L.J., Teunissen, K.J., Hamulyak, K. i sur. (2007) Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7. Blood.109, 3279-3283.