Fizikalno-kemijska svojstva

Kalcij je dvovalentan kemijski element s kemijskim simbolom Ca i atomskim brojem 20. Pripada skupini zemno-alkalijskih metala s masenim udjelom u Zemljinoj kori 3,63 %, pa se stoga može smatrati jednim od najrasprostranjenijih elemenata u prirodi. Nalazimo ga većinom u obliku silikata, karbonata, sulfata, fosfata te fluorida. Kalcij u obliku kalcijeva karbonata (CaCO3), odnosno vapnenca, čini čitave planine, a i danas se neprestano stvaraju nove naslage CaCO3 od kostura morskih životinjica koji se talože na dnu mora. Gips (sadra, CaSO4 x 2H2O) je također raširen materijal, a u mnogim slučajevima naslage sadre nastale su od vapnenca na koji je djelovala sulfatna kiselina dobivena oksidacijom sulfidnih minerala. Time je ovaj kemijski element uključen u geokemijski ciklus minerala. Nalazi se i u vodi gdje je obično prisutan kao Ca2+, ali se javlja i u obliku CaOH+, Ca(OH)2 ili CaSO4 (morska voda). Kalcij je važan pri određivanju tvrdoće vode, kojoj daje gorak okus, njegovi sulfati i kloridi čine stalnu tvrdoću vode koja se kuhanjem ne otklanja. Kalcij je srebrnkasto-bijel, sjajni, mekani metal atomske mase 40,09 gmol-1, temperature vrelišta 1484 ºC, a tališta 839 ± 2 ºC. Na zraku se brzo prekrije filmom nitrida, dok zagrijavanjem na zraku nastaje smjesa oksida i nitrida. Kalcij s čistim kisikom burno izgara uz stvaranje oksida, a gorenjem na zraku daje blještavu narančasto-crvenu svjetlost. Njegove soli su često dobro topljive u vodi, s iznimkom hidroksida, sulfata, karbonata i fosfata. Kalcij je 5. najbrojniji element u našem organizmu, gdje se većinom nalazi u kostima u obliku hidroksiapatita (3Ca3(PO4)2 x Ca(OH)2), što čini oko 1,5 kg naše ukupne tjelesne težine.[1-4]

"Literatura"

1. Medić-Šarić, M., Buhač, I., Bradamante, V. (2000) Vitamini i Minerali: Istine i Predrasude, Hoffman LaRoche, Zagreb.

2. Berdanier, C.D. (1998) Advanced Nutrition: Micronutrients, CRC Press, Boca Raton.

3. FAO/WHO (2001) Human Vitamin and Mineral Requirements, Online: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/004/y2809e/y2809e00.pdf.

4. Filipović, I., Lipanović, S. (1995) Opća i anorganska kemija: II. Dio kemijski elementi i njihovi spojevi, Školska knjiga, Zagreb.