Vitamin H

Biotin je vitamin topljiv u vodi, a naziva se još vitaminom B7 i vitaminom H. Važan je za metabolizam aminokiselina i masti te za regulaciju gena i staničnu signalizaciju. Izvori biotina su jetra, piletina, riba, orašasti plodovi, gljive, banane i matična mliječ. Bogat izvor biotina su i jaja, no dugotrajna konzumacija sirovih jaja može rezultirati nedostatkom ovog vitamina. Nedostatak biotina ipak nije tako čest zbog njegove široke rasprostranjenosti, a glavni simptomi uključuju dermatološke i neurološke poremećaje.

Funkcije

Metabolizam

Fizikalno-kemijska svojstva

Izvori

Utjecaj obrade hrane

Nedostatak u organizmu

Toksičnost

Utjecaj na bolesti i zdravlje

Interakcije s lijekovima