Tena Niseteo

_92A7246_obrada

Rođena je 1984. godine u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon toga dolazi u Zagreb gdje je 2008. godine diplomirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplome počinje raditi u Klinici za dječje bolesti Zagreb pri Referentnom centru za dječju gastroenterologiju i prehranu te je jedini pedijatrijski klinički dijetetičar/nutricionist u Republici Hrvatskoj.

Svome je obrazovanju posvetila mnogo vremena i truda:

– stručno usavršavanje iz područja dječje kliničke dijetetike završila je u Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital u Münchenu, Njemačka

– dodatno usavršavanje iz područja dječje kliničke dijetetike Birmingham’s Children Hospital, Birmingham, Velika Britanija

– aktivna je sudionica Leonardo Da Vinci programa Life Long Learning Društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN)

– prva je klinička dijetetičarka s Europskom diplomom kliničkog dijetetičara i titulom Master of Clinical Nutrition Science

– stručni je suradnik na Medicinskom fakultetu u sklopu kolegija Klinička prehrana te Prehrambeno biotehnološkom fakultetu u sklopu kolegija Dijetoterapija

Članica je Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (HDPBN), Britanskog dijetetičkog društva (BDA), Europskog društva za dječju gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu (ESPGHAN)

– članica je upravnog vijeća Allied Health Professional te Europskog društva za kliničku prehranu i metabolizam (ESPEN)

– suvlasnica je tvrtke Definicija hrane d.o.o. u čijem je vlasništvu i prva internetska nutricionistička enciklopedija

U ovom trenutku studentica je postdiplomskog studija Nutricionizma na PBF-u. Izvođač je trogodišnjeg projekta Utjecaj nutritivnog statusa na pojavnost nozokomijalnih infekcija u pedijatrijskoj populaciji te projekta Unapređenje kliničke prehrane u Klinici za dječje bolest Zagreb unutar kojeg je pokrenut program stručnog usavršavanja bolničkog osoblja te međunarodne studije ESPEN-a pod nazivom Pothranjenost: učestalost i učinci kod hospitalizirane djece u Europi. Voditelj je i izvođač projekta NutritionDay u Klinici za dječje Bolesti koji se provodi svake godine.

Koju hranu volim i zašto: čokoladu…treba objašnjenje? :) Zašto volim to što radim: zato što spajam plac i znanost.