Folati snizuju krvni tlak

Hipertenzija ili povišeni krvni tlak čimbenik je rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Vitamin B kompleksa, vitamin B9, poznatiji kao folna kiselina, tj. folat, ima ulogu u poboljšavanju funkcije endotela i snižavanju količine homocisteina, također jednog od čimbenika rizika razvoja kardiovaskularnih bolesti. Međutim, do danas, nema dosta podataka o tome da li folati utječu na krvni tlak.Stoga je provedeno istraživanje o utjecaju folata na povišeni krvni tlak, objavljeno 2005. godine u časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA). Istraživanje je trajalo 8 godina, s dvije dobne skupine ispitanika, 93 803 žena između 27 i 44 godina te 62 260 žena između 43 i 70 godina. Rezultati su pokazali da žene u prvoj dobnoj skupini (27-44 god.) koje su uzimale 1 000 mg folata dnevno imaju čak 46 % smanjen rizik od hipertenzije u odnosu na one koje su uzimale samo 200 mg folata dnevno! U drugoj dobnoj skupini (43-70 god.) rizik od hipertenzije je bio smanjen za 18 %, s istim dozama folata. Zaključeno je da folati mogu smanjiti rizik od hipertenzije, no autori ističu da je još potrebno ispitati  točan mehanizam ovakvog djelovanja folata.

Journal of the American Medical Association

Forman, J.P., Rimm, E.B., Stampfer, M.J., Curhan, G.C. (2005) Folate Intake and the Risk of Incident Hypertension Among US Women. JAMA. 293, 320-329.

Nutricionist