Folna kiselina i menopauza

Folna kiselina može pomoći pri smanjenju neugodnih simptoma menopauze. Procjenjuje se kako čak 75%  žena u postmenopauzi pati od naleta osjećaja vrućine, ili valunga.

Poznato je da folna kiselina ima blagi antidepresivni efekt, zbog inhibirajućeg efekta na noradrenergičke receptore, te stimulativnog efekta na serotonergičke receptore u mozgu. Upravo su noradrenergički i serotonergički receptori povezani s osjećajima naleta vrućine koji se javljaju tijekom menopauze.

Smatra se kako naleti nastaju zbog poremećaja u termoregulatornom centru mozga. Uzrok tome mogao bi biti nedostatak estrogena, što posredno stimulira noradrenergičku, a inhibira serotonergičku aktivnost mozga. Stoga bi folna kiselina mogla biti pravo rješenje za nalete osjeta vrućine.

Gaweesh, S. and Ewies, A.A. (2010). Folic acid supplementation cures hot flushes in postmenopausal women. Med Hypotheses, 74(2), 286-8.

Nutricionist