Utjecaj vitamina E nakon terapijskog zračenja

Prilikom radioaktivnog zračenja, bilo zbog rata, posljedica prirodnih katastrofa ili terapije, prvo što će se oštetiti jest koštana srž zbog čega postotak preživljavanja uvelike ovisi upravo o sposobnosti njene regeneracije. Molekule odgovorne za oštećenja uzrokovana zračenjem su reaktivne kisikove i dušikove vrste (eng. Reactive Oxygen Species, ROS; eng. Reactive Nitrogen Species, RNS), a antioksidansi, kao što su tokotrienoli (oblici vitamina E), učinkoviti su zaštitnici od takvih oštećenja. Istraživanja su pokazala da vitamin E u dozama od 400 IU/kg djeluje kao dobar zaštitnik od zračenja te da je učinkovitiji ako se primjenjuje subkutano (nego oralno) osobito kao profilaktički tretman terapijskog zračenja. U posljednje tri godine utvrđeno je da upravo tokotrienoli, posebno γ – i δ -oblici (150 i 300 mg/kg) stimuliraju hematopoetska tkiva i povećavaju broj bijelih krvnih zrnca što pojačava obrambeni sustav organizma i time ubrzava oporavak.

 

Literatura:

Ghosh, S.P., et al. (2009). Gamma-tocotrienol, a tocol antioxidant as a potent radioprotector. Int J Radiat Biol, 85(7), 598-606.

Kulkarni, S., et al. (2010). Gamma-tocotrienol protects hematopoietic stem and progenitor cells in mice after total-body irradiation. Radiat Res, 173(6), 738-47.

Kumar, K.S., et al. (2002). Nutritional approaches to radioprotection: vitamin E. Mil Med, 167(2), 57-59.

Satyamitra, M.M. et al. (2011). Hematopoietic Recovery and Amelioration of Radiation-Induced Lethality by the Vitamin E Isoform δ-Tocotrienol. Radiat Res, 175(6), 736-45.

Nutricionist