Oksidacija masti tijekom vježbanja

Oksidacija masnih kiselina bila bi nemoguća bez vitamina C. To potvrđuje i činjenica kako je koncentracija vitamina C obrnuto povezana s manifestacijom pretilosti, tako da osobe koje više konzumiraju vitamin C rjeđe pate od značajnog viška kilograma.

Kako bi se provjerio utjecaj vitamina C i oksidacije masnih kiselina tijekom vježbanja, provedena je studija na mladim odraslim osobama. Mjerena je potrošnja masnoća tijekom 60 minuta vježbe na ergometru, pri čemu su sudionici bili podijeljeni u dvije skupine – skupinu s marginalnim i skupinu s adekvatnim statusom vitamina C. Polovica sudionika s marginalnim razinama vitamina C sudjelovala svrstana je u eksperimentalnu skupinu, koja je osam tjedana u dvostruko slijepom eksperimentu primala ili placebo ili nadomjesnu terapiju vitamina C.

Rezultati su pokazali da su sudionici s nedostatkom vitamina C oksidirali 25 % manje masti po kilogramu tjelesne težine, u usporedbi sa sudionicima kod kojih je utvrđen adekvatan status vitamina C. Zaključuje se kako je vitamin C pozitivno povezan s oksidacijom masti tijekom vježbanja, tako da se u slučaju koncentracije vitamina C smanjuje i potrošnja masnoća.

Ovakvi nalazi upućuju kako bi vitamin C mogao imati važnu ulogu u izradi jelovnika osobama kojima je  namjera regulirati ili smanjiti tjelesnu težinu, uz kontrolu unosa kalorija i programa vježbanja.

Johnston, C.S., Corte, C., and  Swan, P.D. (2006). Marginal vitamin C status is associated with reduced fat oxidation during submaximal exercise in young adults. Pribavljeno s http://www.nutritionandmetabolism.com/content/3/1/35.

Nutricionist