Vitamin A povećava rizik loma kostiju kod starijih osoba

Neka ranija istraživanja upućivala su na povezanost većih doza vitamina A s povećanim rizikom od lomova kostiju, no do danas se nije našao niti jedan biološki marker vitamina A kojim bi se procijenio rizik od lomova kostiju u ljudi.

Opsežno i dugogodišnje istraživanje povezanosti koncentracije seruma retionola i rizika od frakture kosti, analiziralo je medicinske i antropološke mjere te životne navike 1221 muškarca u dobi od 70 godina. Lomovi kostiju su zabilježeni kod 266 muškaraca tijekom 30 godina istraživanja te je primijećeno kako je rizik od lomova kostiju najveći kod muškaraca s najvećim razinama retinola u serumu. S druge strane, nije nađena povezanosti β-karotena i rizika od lomova.

Ovakva vijest može biti važna za planiranje količine vitamina A u prehrani, ali i suplementima, namijenjenima osobama starije životne dobi. Retinol nalazimo u svim mliječnim proizvodima, i životinjskoj jetri. S druge strane, β-karoten se nalazi u tamnozelenom lisnatom povrću, poput špinata i kelja, te u narančastom voću i povrću, na primjer u marelicama, breskvama, mrkvi i bundevi.

Michaelsson, K., Lithell, H., Vessby, B., and Melhus, H. (2003). Serum Retinol Levels and the Risk of Fracture. N EnglJ Med, 348, 287-294.

Nutricionist