Stručna predavanja

Tematska nutricionistička predavanja s obzirom na zahtjev i preferencije klijenta/ciljne skupine. Sudjelovanje na sajmovima, festivalima, stručnim skupovima, kongresima vezanim za hranu, prehranu i zdravlje.