Vitamin A povećava rizik od raka pluća u pušača

Znanstvenici pretpostavljaju da karotenoidi i retinoidi mogu spriječiti bolesti koje su glavni uzrok smrtnosti današnjice kao što su rak i kardiovaskularne bolesti.

Hipoteza je nastala zbog antioksidativnog djelovanja tih skupina spojeva i njihove uloge u staničnoj diferencijaciji. Prije dvadesetak godina proveden je dvostruko slijepi eksperiment, u kojem je sudjelovalo oko 18 000 osoba procijenjenih visokorizičnima za razvoj karcinoma pluća. Dio sudionika je tijekom dvije godine primalo dnevnu kombinaciju 30 mg β-karotena i 25,000 IU retinola, u svrhu smanjenja rizika obolijevanja od raka pluća.

Suprotno očekivanjima autora, kombinacija β-karotena i retinola ne samo da nije djelovala kemopreventivno, nego je i povećala rizik od oboljenja od raka pluća. Takav nalaz može biti objašnjen mogućim gubitkom antioksidativnih sposobnosti karotenoida i retinoida pri određenim fiziološkim uvjetima (na primjer, povećana koncentracija kisika, povećan parcijalni tlak kisika).

Omenn G.S. et al. (1996). Risk Factors for Lung Cancer and for Intervention Effects in CARET, the Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial. Natl Cancer Inst, 88 (21), 1550-1559.

Nutricionist