Dojenčad

Dojenčad su djeca mlađa od jedne godine života (WHO, 2013).

Novorođenče je dijete između rođenja i šest tjedana starosti. “Dijete” znači dijete koje je staro najmanje šest tjedana, ali manje od 12 mjeseci (Minnesota statutes, 245A.02, subd. 19, 2014).

U razdoblju od rođenja do prve godine života, u dojenaštvu, prehrana se zasniva na majčinom mlijeku koje zadovoljava sve potrebe dojenčeta dok nakon 4. – 6. mjeseca života dojenče posjeduje fiziološku zrelost za gutanjem pa se može započeti sa dohranom tj. uvođenjem krute hrane.

(Prehrambeno-biotehnološki Fakultet, 2013)

bebivita-1

Preuzmite brošuru PAPAM FINO I ZDRAVO, vodič kroz prehranu dojenčeta u prvoj godini života!