Školska dob

Predškolsko dijete nači dijete koje je staro najmanje 24 mjeseci do starosti za polazak u školu.Školska dob znači dijete koje je staro najmanje pet godina, ali je mlađi od 11 godina(Minnesota statutes, 245A.02, subd. 19, 2014).

Na prehranu predškolske i školske djece utječu mnogi vanjski čimbenici a to je vrijeme stvaranja dobrih i loših prehrambenih navika koje određuju buduću kakvoću prehrane. Stoga se prehranu u ovom razdoblju života djeteta treba promatrati kompleksno: medicinsko-nutricionistički, odgojno i socijalno-ekonomski (Prehrambeno-biotehnološki Fakultet, 2013).