Pubertet i adolescencija

Prosječno pubertet u djevojčica započinje u 10. ili 11. godini, a u dječaka u 12. ili 13. godini i traje 2,5 godine. To je razdoblje promjena, diferencijacija u tjelesnim karakteristikama (kostur, masa i masno tkivo) između spolova. U ovom razdoblju ljudskog života, energetske i nutritivne potrebe čovjeka su najveće. Potrebe adolescenata variraju jer ovise o postojećem rastu i razvoju, veličini tijela i tjelesnoj aktivnosti. Dječaci imaju izuzetno veliku potrebu na enrgiji jer rastu brže nego djevojčice i razvija im se veća masa mišićnog tkiva.

Adolescencija je općeniti izraz, a obuhvaća sve psihičke i fizičke promjene do kojih dolazi u osjetljivom razdoblju između djetinjstva i zrelosti. Adolescent je osoba u dobi od 10 do 19 godina (definicija uključuje i osobe s 19 godina). (WHO, 2013) Za ovo razdoblje života karakteristična je zaokupljenost osobnim izgledom te tjelesnom masom, pogotovo kod djevojčica, stoga su poremećaji u prehrani često prisutni.

(Prehrambeno-biotehnološki Fakultet, Zagreb, 2013)